20 septembrie 2021

ANCPI a lansat în dezbatere publică un nou proiect de lege

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Vă informăm că ANCPI supune consultării publice, proiectul privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentul este afişat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secţiunea Transparenţă decizională.

Serviciul Comunicare
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară