2 iulie 2022

ANCPI supune consultării publice proiectul privind recepţia lucrărilor sistematice de cadastru

AG DE CADASTR
Distribuie pe rețelele tale sociale:

Vă informăm că ANCPI supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020.

Documentul este afişat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secţiunea Transparenţă decizională.