Publicat: 15 Februarie, 2015 - 18:22
Share

"Curtea de Conturi confirmă proasta guvernare Ponta: bugetul public, păgubit cu peste 1,1 miliarde de euro în 2013. PNL cere audierea ANAF în Comisia de Buget, Finanțe și Bănci a Parlamentului României și a Curții de Conturi pentru prezentarea detaliată a raportului, conform legii", sublineaza Andreea Paul, prim-Vicepreședinte al PNL.

Prezentam comunicatul de presa semnat de catre Adreea Paul:
"Raportul Curții de Conturi pe anul 2013 confirmă din păcate, o tristă realitate: modul iresponsabil, ineficient și discreționar în care sunt cheltuiți banii publici de către premierul Victor Ponta și ai săi.

Ce dovadă mai bună decât constatarea Curții de Conturi potrivit căreia bugetele publice au fost păgubite în 2013 cu peste 1,1 miliarde de euro, adică cu aproape o treime mai mult decât în anul anterior?

Peste 1,1 miliarde de euro de care au fost privați românii prin relele practici de guvernare ale lui Victor Ponta.

Cităm din raportul Curții de Conturi: 'Impactul financiar al neregulilor constatate (...) în anul 2014, comparativ cu cel înregistrat în anul 2013, este mai mare cu 1.186,8 milioane lei, respectiv cu 30,4%, și anume: 422,5 milioane lei veniturile suplimentare și cu 764,3 milioane lei prejudiciile'.

Incompetența guvernanților reiese din însăși fundamentarea nerealistă a proiectului de buget: a veniturilor cu 8%, a cheltuielilor cu 5%, iar a deficitului cu 4,8% (!). Prin cele două rectificări operate în 2013, veniturile bugetului de stat s-au diminuat cu 4.818,3 milioane lei, creditele bugetare s-au redus cu 2.329,2 milioane lei, iar deficitul s-a majorat cu 2.489,1 milioane lei.

Una dintre practicile cele mai nocive a fost alocarea de sume importante din Fondul de rezervă bugetară fără criterii clare și transparente, acest fond funcționând practic ca un buget paralel fără control parlamentar. În 2013, guvernul Victor Ponta a emis 38 hotărâri pentru alocarea a aproape un miliard de lei din Fondul de rezervă bugetară, majorat astfel de aproximativ cinci ori față de prevederile inițiale.

Deși Legea finanțelor publice locale stabilește că banii din Fondul de rezervă bugetară pot fi acordați doar pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute, guvernul a aprobat numeroase derogări pentru a aloca bani din această sursă în special primarilor săi. Banii au fost repartizați prin ordin al vicepremierul Liviu Dragnea și fără ca lista primăriilor beneficiare să mai fie publicată în Monitorul Oficial. În practică, nu a existat nici măcar un control al Ministerului Finanțelor prin care să fie verificat dacă obiectivul final prevăzut în documentul de alocare a banilor a și fost îndeplinit.

Instituția care a prejudiciat însă cel mai mult bugetul de stat a fost ANAF, prin lipsa de performanță a administrației fiscale și incapacitatea de a contracara fenomene de evaziune fiscală. În numele PNL, cer audierea ANAF în Comisia de Buget, Finanțe și Bănci a Parlamentului României.

Arieratele înregistrate de contribuabili, persoane juridice și fizice, la data de 31.12.2013, au însumat 75.857 milioane lei. Ponderea cea mai mare au reprezentat-o arieratele nerecuperabile ale persoanelor juridice (58.367 milioane lei), adică obligații fiscale neachitate de agenții economici.

În ce privește bugetul asigurărilor sociale de stat, în anul 2013 a fost subvenționat de la bugetul de stat cu suma de 12.254 milioane lei (24,6% din totalul resurselor acestuia), ceea ce înseamnă că un sfert din fondurile necesare plății pensiilor s-a asigurat de la bugetul de stat. Principala cauză a fost gradul scăzut de colectare (62,09%) a contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori și angajați.

Raportul Curții acuză, per ansamblu, 'insuficiența preocupare din partea entităților publice pentru asigurarea acurateței datelor din situațiile financiare și pentru un management financiar guvernat de buna gestiune economico-financiară. Aceasta confirmă că fondurile și patrimoniul public al statului sunt gestionate într-un regim în care performanța utilizării lor nu este un criteriu prioritar'.

PNL consideră că situația reieșită din documentul Curții de Conturi frânează în mod grav și nepermis dezvoltarea și modernizarea țării. România are nevoie de o schimbare de paradigmă, prin care administrația publică să devină una eficientă, transparentă, gândită pentru a răspunde nevoilor reale, cerințelor și așteptărilor cetățeanului-contribuabil. Un viitor guvern PNL își va asuma această misiune!"

Andreea PAUL

Prim-Vicepreședinte al PNL,

Deputat de Țara Oașului, Satu Mare