Publicat: 14 Ianuarie, 2013 - 11:44

Deputatul PDL, Andreea Paul, a semnat următoarea declaraţie de presă referitoare la problema datoriei totale a românilor:

"Polonia a angajat o datorie externă de peste 1,5 ori mai mare decât a României, în timp ce Ungaria are o datorie externă cu aproape 40% mai ridicată faţă de cea a ţării noastre. Deşi în creştere, România are cea mai mică valoare a datoriei externe pe locuitor (4.640 euro/loc, față de 5.100 euro/loc în Bulgaria sau 7.060 euro/loc în Polonia) între statele membre ale UE.
Datoria externă totală a României a atins 99,15 miliarde euro în luna octombrie 2012, cu 1,2 miliarde euro mai mult decât înregistram anul trecut în aceeași perioadă.
• Datoria externă pe termen mediu și lung reprezintă cea mai mare parte a datoriei externe totale și se ridică la 77,6 mld. euro. Față de luna octombrie a anului precedent, a crescut cu 2,8 miliarde euro.
o Din aceasta, datoria publică pe termen mediu și lung se ridică la 23 miliarde euro. Valoarea însumează datoria publică directă și datoria public garantată pe termen mediu şi lung.
o Cea mai mare parte a datoriei pe termen mediu și lung este angajată de sectorul privat. În luna octombrie 2012, valoarea sa a atins 37,4 miliarde euro, adică 48,2% din datoria pe termen mediu și lung. Datoria privată este suportată strict de cei care au contractat-o şi nu antrenează obligaţii pentru stat decât în situaţii excepţionale (de pildă, cazurile de salvare a sistemului bancar).
o Depozitele pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor s-au diminuat pe parcursul anului 2012, astfel că de la maximul înregistrat în decembrie 2011 de aproape 8,5 miliarde euro, depozitele au ajuns la 7,6 miliarde euro în luna octombrie. La momentul actual reprezintă 7,7% din datoria externă totală.
o Împrumuturile angajate de la FMI care intră în rezerva BNR sunt parte componentă a datoriei externe totale. Valoarea acestora se ridică la 9,6 miliarde euro în luna septembrie a anului trecut, faţă de 5,7 miliarde euro la sfârșitul anului 2009.
• Datoria pe termen scurt reprezintă puțin peste o cincime (21,8%) din valoarea datoriei externe totale, adică 21,6 miliarde euro în luna octombrie 2012.

Decalajul dintre ritmul de creştere a datoriei externe şi a PIB-ului s-a îngustat substanţial, după cum indică dinamica anuală.

Rezervele internaţionale ale României, reprezentând atât valute, cât şi aur, au fost de 36,2 miliarde euro la sfârşitul lunii octombrie 2012, capabile să acopere serviciul datoriei externe. Volumul rezervelor internaţionale ale României acoperea 7,3 luni de importuri de bunuri şi servicii la sfârşitul lunii aceleiași luni. Ultimele informaţii ale BNR indică o scădere ușoară a volumului rezervelor internaţională cu 0,8 miliarde euro, astfel că la sfârşitul anului 2012 valoarea lor se situa la 35,4 miliarde euro".