Publicat: 12 Decembrie, 2014 - 12:09
Share

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat joi, 11 decembrie 2014, conferinţa de închidere a proiectului Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici. În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele şi au fost împărtăşite experienţele acumulate pe parcursul implementării proiectului. 
La eveniment au fost prezenți reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţi ai sindicatelor, ai organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor partenere în proiect din România și din Norvegia.
Proiectul, implementat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) în parteneriat cu  Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia (KS) şi Asociaţia Municipiilor din România (AMR), a primit finațare printr-un grant acordat de către Guvernul Norvegiei prin intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit.  
Proiectul a avut ca obiectiv îmbunătăţirea structurilor şi a practicilor specifice dialogului social pentru funcţionarii publici, respectiv întărirea rolului comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice pilot. În derularea activităţilor ANFP a avut parteneri locali, respectiv 15 instituţii şi autorităţi publice din judeţele Braşov, Galaţi, Iaşi, Timiş şi din Bucureşti. 
“Implementarea proiectului a produs efecte pozitive la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice pilot în proiecte, reprezentanții acestora conştientizând importanţa dialogului social și participând activ la toate activitățile acestuia, fie că au fost mese rotunde, schimburi de bune practici, sesiuni de instruire’’, a subliniat József Birtalan, preşedintele ANFP.