Publicat: 23 Octombrie, 2015 - 14:26
Share

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a organizat, în parteneriat cu Şcoala Naţională de Administraţie din Franţa (ENA), un program de formare cu tema: Leadership şi management în administraţia publică. În baza unui Acord de cooperare între cele două instituţii, cu sprijinul Ambasadei Franței în România, evenimentul s-a desfășurat în perioada 19-21 octombrie 2015, la sediul Institutului Național de Statistică.
Obiectivul evenimentului a vizat acumularea de către participanți de cunoştinţe teoretice și practice, precum şi de competenţe relevante în domeniu, pe agenda evenimentului regăsindu-se teme precum: locul şi rolul managerului în administraţie, stabilirea obiectivelor, managementul echipei, valorificarea potenţialului fiecărui funcţionar, managementul intergeneraţional, perspectivele de evoluţie într-un mediu concurenţial din ce în ce mai puternic cu sectorul privat. 
Formatorul, Philippe CLERGEOT, cu o vastă experiență în administrația franceză, a facilitat transmiterea cunoștințelor, folosind exemple practice, deosebit de relevante și apreciate de către cursanți.
Cursul a reunit funcţionari publici din instituțiile administrației publice centrale.
Prezentă în deschiderea evenimentului, Sirma CARAMAN, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a precizat că orice sistem are nevoie de profesioniști, subliniind rolul funcționarilor publici de conducere în administrația publică și a felicitat Agenția pentru inițiativă.
De asemenea, József BIRTALAN, președintele ANFP, a subliniat că “fiecare conducător valorează cât valorează echipa sa, de aceea Agenția, prin inițiativele și parteneriatele pe care le derulează, urmărește profesionalizarea funcționarilor publici ”.