7 iulie 2022

Angajatorii trebuie să asigure condiții optime pe perioada caniculei

Construction site of an office building in Berlin. The new structure will be built in modular timber construction. MODULAR WOODEN HOUSES made out of renewable resources.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt reaminteşte angajatorilor prevederile OUG nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, atunci când temperaturile depăşesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.

Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale:
a) reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
b) asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
c) alternarea efortului dinamic cu cel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor, angajatorii trebuie să asigure:
a) apă minerală, 2-4 litri de persoană pe schimb;
b) echipament individual de protecţie;
c) duşuri.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile sus-menţionate vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri:
a) reducerea duratei zilei de lucru;
b) eşalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 şi după ora 17,00;
c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei.

Inspector-şef,
Constantin Cristian Ungureanu

Sursa foto Pixabay