Publicat: 6 Octombrie, 2014 - 16:14

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui MIHALCEA GRIGORE, Comisar șef de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, și SAVA GHEORGHE GABRIEL, agent principal în cadrul Biroului Investigații Criminale Urziceni - Compartimentul Mica Violență din cadrul Poliției Municipiului Urziceni, Jud. Ialomița.
Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"1)MIHALCEA GRIGORE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 februarie 2007 - 16 martie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția publică, și calitatea de angajat cu contract individual de muncă la mai multe societăți comerciale.

MIHALCEA GRIGORE a încălcat, astfel, atât dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate […] în cadrul […] societăţilor comerciale […]”, cât și art. 96, alin. (1) din același act normativ, potrivit cărora „[…] funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. […] funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca […] funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”, cât și dispozițiile art. 45, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002, potrivit cărora „Polițistului îi este interzis: […] să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cerecetare științifică și creație literar-artistică”.

2) SAVA GHEORGHE-GABRIEL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 august 2002 - 28 mai 2010, întrucât a deținut, simultan cu funcția publică, și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 45, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 360/2002, potrivit cărora „Polițistului îi este interzis: […] să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar; […] să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cerecetare științifică și creație literar-artistică”.

De asemenea, SAVA GHEORGHE-GABRIEL se află în stare de incompatibilitate și în prezent, întrucât, începând cu data de 25 iulie 2013, deține, simultan cu funcția publică, și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăți comerciale, încălcând, astfel, atât dispozițiile art. 45 alin. (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002, cât și dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".