Publicat: 8 Octombrie, 2013 - 10:30

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui DRAGOSTIN DIANA (Comisar șef de poliție în cadrul Centrului Medical Județean Călărași, Direcția Medicală - Ministerul Afacerilor Interne) și MĂRĂŞOIU DORIN (funcționar public - Șef serviciu, Biroul Inspecţia Silvică Argeş din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ploieşti, Jud. Prahova).

Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"Starea de incompatibilitate a intervenit ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, contrar prevederilor legale, astfel:
1) DRAGOSTIN DIANA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 aprilie 2003 – 06 august 2013, întrucât a deținut, simultan, calitatea de funcționar public cu statut special (Comisar șef de poliție), calitatea de expert contabil în cadrul Dragostin C. Diana – Persoană Fizică, precum și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al C.A.R. POMPIERUL Călărași.

Astfel, DRAGOSTIN DIANA a încălcat dispozițiile art. 45, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002, potrivit cărora ”Poliţistului îi este interzis să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică”, coroborate cu dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „[…] Funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca […] funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.
2) MĂRĂŞOIU DORIN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 07 iunie – 12 august 2011, întrucât a deținut, simultan, funcţia publică de Șef birou - Biroul Inspecţia Silvică Argeş şi administrator al S.C. Ocol Silvic Privat Stejarii Muscelului S.R.L., Jud. Argeș (activitatea principală a societății fiind „Silvicultură şi alte activităţi forestiere”).

Astfel, MĂRĂŞOIU DORIN a încălcat dispozițiile art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr.161/2003, potrivit cărora „Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate în cadrul […] societăților comerciale […]”, precum și dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarii publici […] pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii […] pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public […] potrivit fişei postului”.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".