Publicat: 4 Decembrie, 2013 - 07:40
Share

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către NICULAE COSTEL (fost Primar al Comunei Maia, Jud. Ialomița, în mandatul 2008 - 2012), BĂZĂVAN GHEORGHE (Primar al Comunei Malovăț, Jud. Mehedinți) și BARA VIOREL (Primar al Comunei Sînmihaiu Român, Jud. Timiș).
Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"1) NICULAE COSTEL a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării mandatului de Primar al Comunei Maia, Jud. Ialomița (mandatul 2008 - 2012), a inițiat și emis un proiect de hotărâre prin care se aprobă concesionarea directă a terenurilor din domeniul public al Comunei Maia, Jud. Ialomița, proiectul stând la baza Hotărârii Consiliului Local Maia de aprobare a acestor concesionări. Terenurile concesionate erau ocupate de S.C. Dany Construct S.R.L. (societate la care soția persoanei evaluate este asociat unic și administrator) și alte două societăți comerciale.

Ulterior aprobării proiectului de hotărâre, a fost încheiat contractul de concesiune între NICULAE COSTEL, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Maia și S.C Dany Construct S.R.L.

Astfel, NICULAE COSTEL nu a respectat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii [...] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I” și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”.

2) BĂZĂVAN GHEORGHE a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de Primar al Comunei Malovăț, Jud. Mehedinți, a semnat dispozițiile privind încadrarea, respectiv reîncadrarea soției sale în funcția publică de execuție la Compartimentul Stare Civilă din cadrul Primăriei Comunei Malovăț. Astfel, BĂZĂVAN GHEORGHE nu a respectat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

3) BARA VIOREL a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării mandatului de Primar al Comunei Sînmihaiu Român, Jud. Timiș, a semnat bibliografia de concurs, contractul individual de muncă, fișa postului, precum și dispoziția de numire a soției sale în funcția de arhivar în cadrul Primăriei Comunei Sînmihaiu Român pentru perioada 08 decembrie 2008 – 28 februarie 2013.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".