Publicat: 28 Aprilie, 2014 - 16:44
Share

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală de către RĂDULESCU DANIELA MARIA, Director financiar contabil în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Socola”, Iași.
Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"RĂDULESCU DANIELA MARIA a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării funcției de director financiar contabil în cadrul spitalului, societatea în cadrul căreia soțul acesteia deține funcția de director zonal - Iași a încheiat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola”, Iași, un contract de furnizare de produse, în valoarea totală de 23.915,53 Lei.

Contractul încheiat între spital și societate a fost semnat de către RĂDULESCU DANIELA MARIA, în calitate de beneficiar, și de către soțul persoanei evaluate, în calitate de furnizor.

Astfel, aceasta a încălcat dispozițiile art. 180, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, potrivit cărora „Constituie conflict de interese deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză”, și dispozițiile art. 183, alin. (9) din Legea nr. 95/2006,  potrivit cărora „Dispoziţiile […] art. 180, alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplică şi persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director”.

Potrivit art. 183, alin. (1) din Legea nr.  95/2006, „În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil […]”.

Totodată, întrucât prin încheierea și semnarea contractului de furnizare de produse s-au realizat foloase patrimoniale pentru soțul persoanei evaluate, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către RĂDULESCU DANIELA MARIA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".