Publicat: 22 Ianuarie, 2016 - 15:56

Agenția Naționalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al incompatibilitãților de cãtre BOGDAN NICOLAE, funcționar public în cadrul Agenției de Plãți și Intervenție pentru Agriculturã - Centrul Local Giurgiu și de cãtre FILIP GEORGETA, funcționar public în cadrul Primãriei Comunei Deleni, județul Vaslui.

1)        BOGDAN NICOLAE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012-17 decembrie 2013, întrucât a exercitat simultan cu funcția publicã și funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Putineiu, jud. Giurgiu, încãlcând astfel, dispozițiile art. 94 alin. (1), alin. (2), lit. a) din Legea 161/2003, potrivit cãrora „Calitatea de funcționar public este incompatibilã cu orice altã funcție publicã decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publicã; Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfãșura alte activitãți, remunerate sau neremunerate, dupã cum urmeazã: a) în cadrul autoritãților sau instituțiilor publice”.

De asemenea, starea de incompatibilitate a intervenit și ca urmare a faptului cã la data de 12 mai 2012, BOGDAN NICOLAE  în calitate de funcționar public, a semnat în baza unei procuri notariale, pentru și în numele fiului sãu (administrator și asociat unic al S.C. Adimar Agricola S.R.L.), cererea de platã unicã pe suprafațã, depusã de societatea comercialã la A.P.I.A. - Centrul Județean Giurgiu, în vederea accesãrii fondurilor comunitare nerambursabile în sectorul vegetal, încãlcând astfel, dispozițiile art. 94, alin. (4), din Legea 161/2003, potrivit cãrora „ […] Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce privește efectuarea unor acte în legãturã cu funcția publicã pe care o exercitã”.

2)        FILIP GEORGETA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 31 martie 2009  – 31 decembrie 2013, întrucât, pe perioada exercitãrii funcției publice a participat la concursul organizat pentru ocuparea funcției de administrator financiar în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Deleni și l-a promovat, exercitând ulterior activitãți specifice funcției, încãlcând astfel, dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãrora „Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfãșura alte activitãți, remunerate sau neremunerate, dupã cum urmeazã: a) în cadrul autoritãților sau instituțiilor publice”.

                Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BOGDAN NICOLAE și FILIP GEORGETA au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.