Publicat: 24 Iulie, 2013 - 10:19
Share
Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul lui COLDEA PETRU (Primar al Comunei Mănăstireni, Jud. Cluj), precum și conflictul de interese penal și alte fapte prevăzute de Codul Penal în cazul lui OLARU VASILE (Primar al Comunei Girov, Jud. Neamţ).
Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"1) COLDEA PETRU a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de Primar al Comunei Mănăstireni, Jud. Cluj, a semnat atât dispoziția de numire în funcția de referent a fiului său (funcție aflată până la data de 30.05.2013 în subordinea directă a primarului), cât și dispozițiile de promovare a fiului său și de acordare a gradațiilor și claselor de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă. Astfel, COLDEA PETRU a încălcat dispozițiile art. 76, alin. 1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „primarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru […] rudele sale de gradul I”.

2) OLARU VASILE a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, în calitate de Primar al Comunei Girov, Jud. Neamţ, a semnat o serie de contracte, acte adiţionale, documente de plată, încheiate cu S.C. GABIANCOM S.R.L (societate în cadrul căreia soţia acestuia a deţinut calitatea de asociat, precum şi funcția de administrator) și S.C. AGRICOLA BIOSERE S.R.L. (societate în cadrul căreia fiica acestuia a deţinut calitatea de asociat).

Astfel, OLARU VASILE a încălcat atât dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cât și dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.
Agenția Națională de Integritate a mai constatat, în cazul lui OLARU VASILE, indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 132 din Legea nr. 78/2000 și art. 248 din Codul Penal al României).
Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către OLARU VASILE a infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu contra intereselor publice.
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Ambele persoane au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".