Publicat: 1 Noiembrie, 2013 - 20:55

Agenţia Naţională de Integritate a constatat că trei primari, doi viceprimari şi un fost viceprimar din judeţele Teleorman, Sălaj, Braşov, Olt şi Bihor au fost în incompatibilitate, întrucât în timpul mandatelor la primării au avut şi alte funcţii.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de ANI, aceștia sunt: CUCUREZEANU MARIAN (Primar al Comunei Cervenia, Jud. Teleorman), IULIU CLAUDIU LAZĂR (Primar al Comunei Dragu, Jud. Sălaj), CĂPÂLNAȘIU SANDU VICTOR RADU (Primar al Municipiului Zalău, Jud. Sălaj), PORUMB SEBASTIAN NICOLAE (Viceprimar al Comunei Augustin, Jud. Brașov), DRĂGUINEA PETRE ANTON (fost Viceprimar al Orașului Corabia, Jud. Olt) și KORCH ȘTEFAN (Viceprimar al Comunei Șinteu, Jud. Bihor), ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, contrar prevederilor legale, după cum urmează:

1) CUCUREZEANU MARIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 13 august 2009 – 18 ianuarie 2013, întrucât, a deținut, simultan, funcția de Primar al Comunei Cervenia, Jud. Teleorman, și calitatea de comerciant persoană fizică autorizată în cadrul CUCUREZEANU MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ. Astfel, acesta nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar […] este incompatibilă cu […] calitatea de comerciant persoană fizică”.

2) IULIU CLAUDIU LAZĂR s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11 mai – 20 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan, calitatea de funcționar public și calitatea de candidat la alegerile locale, și, ulterior, pe cea de Primar al Comunei Dragu, Jud. Sălaj (începând cu data de 18 iunie 2013).

Astfel, IULIU CLAUDIU LAZĂR nu a respectat dispozițiile art. 94, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999, potrivit cărora „Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii: este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu excepţiile prevăzute la art. 34”, dispozițiile art. 95, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 188/1999, potrivit cărora „Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii: pentru participare la campania electorală”, dispozițiile art. 97, alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit”, precum și dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar [...] este incompatibilă cu [...] calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia”.

3) CĂPÂLNAȘIU SANDU VICTOR RADU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 mai 2010 – 01 august 2013, precum și în perioada 26 iulie 2010 – prezent, întrucât a deținut, simultan, funcția de Primar al Municipiului Zalău, Jud. Sălaj, și calitatea de reprezentant al Municipiului Zalău în cadrul Adunării Generale a Asociaților S.C. E-STAR ZA DISTRITERM S.R.L., precum și în cadrul Adunării Generale a Asociaților S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar […] este incompatibilă cu […] funcţia de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local”.

4) PORUMB SEBASTIAN NICOLAE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2012 – 20 decembrie 2012, întrucât, a deținut simultan, funcția de Viceprimar al Comunei Augustin, Jud. Brașov, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul PORUMB SEBASTIAN NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ. Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar […] este incompatibilă cu […] calitatea de comerciant persoană fizică”.

5) DRĂGUINEA PETRE ANTON s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iulie 2010 – 25 aprilie 2012, întrucât a deținut, simultan, funcția de Viceprimar al Orașului Corabia, Jud. Olt, și calitatea de membru în Consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc Corabia. Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de […] viceprimar […] este incompatibilă cu […] funcţia de membru al consiliului de administraţie […] la instituţiile publice”.

6) KORCH ȘTEFAN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2008 (data validării mandatului de consilier local) – 04 august 2009 (data încetării contractului individual de muncă), respectiv în perioada 22 iunie 2012 (data validării mandatului de viceprimar) – prezent, întrucât a exercitat, simultan, funcția de Consilier local în cadrul C.L. Șinteu, Jud. Bihor, și paznic pășune în cadrul Primăriei Șinteu, precum și funcția de paznic pășune în cadrul Ocolului Silvic Blidaru (contract de muncă suspendat) și Viceprimar al Comunei Șinteu, Jud. Bihor.

Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de […] viceprimar […] este incompatibilă cu […] orice […] activităţi remunerate, în ţară […] cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale”, precum și dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de consilier local […] este incompatibilă cu […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]”.