Publicat: 24 Septembrie, 2013 - 17:29


Managerul Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iaşi, Adrian Constantin Covic, a fost găsit în stare de incompatibilitate de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI), potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei, remis redacţiei.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul lui Adrian-Constantin Covic, manager al Spitalului Clinic "Dr. C.I. Parhon" din Iaşi, întrucât, în perioada exercitării funcţiei de manager, a exercitat şi alte funcţii salarizate sau indeminzate în cadrul a şapte societăţi comerciale, precum şi în cadrul Covic Adrian-Constantin Persoană Fizică Autorizată.

Astfel, Covic a încălcat dispoziţiile articolului 180, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006, potrivit cărora "funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu (…) exercitarea oricăror alte funcţii salarizate, nesalarizate sau / şi indemnizate cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară a activităţilor didactice, de cercetare ştinţifică şi de creaţie literar-artistică", arată ANI.

Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris - şi a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

Potrivit legii, "fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective".

Totodată, "persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului".