Publicat: 26 Noiembrie, 2015 - 13:44
Share

Agenția Naționalã de Integritate a constatat existența stãrii de incompatibilitate în cazul a patru funcționari publici: PÃVÃLUȚÃ CRISTINA, Director general al Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Neamț, PARASCA CONSTANTIN CRISTIAN, director în cadrul Direcției Generale Regionale Finanțelor Publice Cluj-Napoca, ENE PETRUȘ, inspector în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, și TÃVÃRLAU GIGI-SIMONA, funcționar public în cadrul Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Municipiului București:

1)        PÃVÃLUȚÃ CRISTINA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 aprilie 2013 - 28 ianuarie 2015, întrucât a deținut, simultan cu funcția publicã de Director general al Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Neamț, și funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. PARKING S.A. (societate de interes local la care Consiliul Local Piatra Neamț este acționar majoritar, cu o cotã de participare la capitalul social/beneficii de 69,51%);

2)        PARASCA CONSTANTIN CRISTIAN se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 06 noiembrie 2012, întrucât deține, simultan cu funcția publicã de director în cadrul Direcției Generale Regionale Finanțelor Publice Cluj-Napoca, și funcția de administrator, membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. AQUABIS S.A. (societate comercialã cu capital majoritar de stat);

        PÃVÃLUȚÃ CRISTINA și PARASCA CONSTANTIN CRISTIAN au încãlcat, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãrora „[…] Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfãșura alte activitãți, remunerate sau neremunerate […] în cadrul regiilor autonome, societãþilor comerciale ori în alte unitãþi cu scop lucrativ din sectorul public […]”;

3)        ENE PETRUȘ s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 octombrie 2012 – 17 aprilie 2014,  întrucât, a deținut, simultan cu funcția publicã de inspector asistent în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman și funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Plosca, jud. Teleorman;

4)        TÃVÃRLAU GIGI-SIMONA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 mai 2010 - 01 ianuarie 2014, respectiv 01 iulie 2014 - prezent, întrucât a deținut, simultan cu calitatea de funcționar public în cadrul C.A.S. a Municipiului București, și funcția de Director financiar contabil al Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. dr. Alexandru Obregia București.

ENE PETRUȘ și TÃVÃRLAU GIGI-SIMONA au încãlcat, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãrora „Calitatea de funcționar public este incompatibilã cu orice altã funcție publicã decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publicã. Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfãșura alte activitãți, remunerate sau neremunerate, dupã cum urmeazã […] în cadrul autoritãților sau instituțiilor publice”.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.