Publicat: 6 Februarie, 2013 - 09:45
Share

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese, precum și a celor asimilate infracțiunilor de corupție, de către Piteiu Marcel Adrian, director general al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Mediaş.

Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
(potrivit dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv,  sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură)

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, PITEIU MARCEL ADRIAN fiind informat, la data de 01.02.2012 (confirmare de primire din data de 06.02.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 08.05.2012, PITEIU MARCEL ADRIAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese, precum și a celor asimilate infracțiunilor de corupție, de către PITEIU MARCEL ADRIAN, Director general al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Mediaş, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de serviciu în calitate de reprezentant legal al S.N.G.N. „ROMGAZ” S.A. Mediaş, a participat la luarea deciziilor şi a îndeplinit acte, în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice, prin aprobarea de  referate de necesitate, documentaţii de atribuire, rapoarte şi hotărâri privind desemnarea ofertelor câştigătoare şi prin încheierea de contracte comerciale cu S.C. APROV S.A. Mediaş (societate la care acesta a deținut, în perioada 2001 – 2005, calitatea de administrator), beneficiul patrimonial obținut fiind în cuantum de  66.454.374,17 Lei (aprox. 15.218.442 Euro).

În perioada 18.03.2005 - 19.01.2009, PITEIU MARCEL ADRIAN a exercitat, succesiv, în cadrul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Mediaş, funcţiile de Director general adjunct (începând cu data de 18.03.2005), Director – Direcţia Explorare (începând cu data de 15.06.2007) şi Director general (începând cu data de 19.01.2009).

PITEIU MARCEL ADRIAN a mai deţinut și funcţia de administrator în cadrul societăţii S.C. APROV S.A. Mediaş, în perioada 07.11.2001 - 25.05.2005.

În  exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, PITEIU MARCEL ADRIAN, în calitate de reprezentant legal al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Mediaş, a participat la luarea deciziilor şi a îndeplinit acte, în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice, prin aprobarea de  referate de necesitate, documentaţii de atribuire, rapoarte şi hotărâri privind desemnarea ofertelor câştigătoare şi prin încheierea de contracte comerciale cu S.C. APROV S.A. Mediaş, societate care, astfel, a realizat încasări în valoare totală de 66.454.374,17 Lei.

Având în vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea organelor judiciare competente cu privire la posibila săvârşire de către PITEIU MARCEL ADRIAN, Director general al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Mediaş, a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută și pedepsită de Codul Penal al României, precum şi a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.