Publicat: 3 August, 2016 - 11:48

"Agenția Naționalã de Integritate a constatat faptul cã HOBEANU DUMITRU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 ianuarie – 4 martie 2013 întrucât, simultan cu deținerea funcției publice, a desfãșurat și activitatea remuneratã de evaluator al Spitalului Orãșenesc Tg. Bujor (în baza unui contract de prestãri servicii încheiat cu Comisia Naționalã de Acreditare a Spitalelor), realizând astfel venituri plãtite de CoNAS în cuantum de 10.021 lei", informează un comunicat de presa al ANI. 
Prezentăm comunicatul ANI:
"De asemenea, HOBEANU DUMITRU s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 2011 - 2012, întrucât, simultan cu deținerea funcției publice, a exercitat și funcþii (agent de promovare si consultant) în alte domenii de activitate din sectorul privat care au avut legãturã directã sau indirectã cu atribuþiile funcþiei publice deținute în aceeași perioadã, realizând venituri în cuantum de 4.285,12 lei. 

Persoana evaluatã a încãlcat astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 potrivit cãruia: „Funcþionarii publici nu pot deþine alte funcþii ºi nu pot desfãºura alte activitãþi, remunerate sau neremunerate în cadrul autoritãților sau instituțiilor publice” și respectiv dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 potrivit cãruia: „Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu atribuþiile exercitate ca funcþionar public, funcþionar public parlamentar sau funcþionar public cu statut special, potrivit fiºei postului”. 

Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. HOBEANU DUMITRU a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare. 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã si se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demniãții, funcției sau activitãții respective […]”. 

„Persoana […] fațã de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”. 

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum si al dreptului la apãrare". 

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE