Publicat: 31 Martie, 2015 - 16:23
Share

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către MATEȘ ADRIAN, Primar al Comunei Bratca, Județul Bihor.
Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"Persoana evaluatã a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie penală, întrucât, în calitate de primar, a participat indirect la realizarea unui profit pentru S.C. „MIRADA TRADE” S.R.L. și S.C. „EXTRACALCAR” S.R.L. (societăți comerciale în cadrul cărora deține calitatea de asociat, iar soția acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator).

Inițial, Primăria Comunei Bratca a încheiat și derulat contracte comerciale cu S.C. „BOBI & DIANA TRANS” S.R.L. în valoare de aproximativ 543.904,37 Lei. Ulterior, în scopul realizării obiectului contractelor respective, societatea comercială a subcontractat și derulat contracte cu societățile comerciale în cadrul cărora MATEȘ ADRIAN deține calitatea de asociat, iar soția acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator (S.C. „MIRADA TRADE” S.R.L. și S.C. „EXTRACALCAR” S.R.L).              

Astfel, MATEȘ ADRIAN a încălcat dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, conform cărora „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial [...] pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Avand în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd, Județul Bihor, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către MATEȘ ADRIAN a infracțiunii de conflict de interese.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. MATEȘ ADRIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE