Publicat: 9 Iulie, 2013 - 20:50
Share

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese în materie administrativă în cazul primarului comunei Unirea din judeţul Călăraşi și al edilului din Ocna Șugatag - judeţul Maramureș, precum și a unui conflict de interese în materie penală la viceprimarul oraşului prahovean Băicoi din Prahova.

Starea de conflict de interese a intervenit ca urmare a emiterii sau încheierii de către persoanele evaluate a unor acte administrative sau juridice prin care s-a realizat un folos material pentru sine, soț sau rudele sale de gradul I ori pentru un afin până la gradul II inclusiv, se precizează într-un comunicat publicat marți de Agenția Națională de Integritate.

 1) ANGHEL OLTEANU a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării mandatului de Primar al Comunei Unirea, Jud. Călăraşi (2008 - 2012), a exercitat calitatea de Preşedinte în Comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant de Director în cadrul Căminului de Bătrâni „Sfânta Maria”, în urma căruia soţia acestuia a obținut calificativul maxim, fiind angajată în funcţia de Director (în calitate de director, soţia persoanei evaluate a obţinut venituri în cuantum de 21.432 Lei).

 De asemenea, în calitate de reprezentant al Primăriei Comunei Unirea, OLTEANU ANGHEL a încheiat două contracte între Primăria Unirea şi S.C. Runde Sall S.R.L. (societate în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deţine calitatea de asociat unic), pentru care, în perioada 05 decembrie 2008 - 15 aprilie 2009, Primăria Comunei Unirea a efectuat plăţi în beneficiul societăţii, în sumă de 24.605 Lei. Astfel, OLTEANU ANGHEL a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii [...] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul 1”.

2) SAS VASILE a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de Primar al Comunei Ocna Șugatag, Jud. Maramureș, a semnat dispoziția de numire a fiicei sale în funcția publică de referent în cadrul Compartimentului Evidența Populației. Potrivit fișei de post, funcția de referent superior în cadrul Compartimentului Evidența Populației se subordonează Primarului Comunei Ocna Șugatag, Jud. Maramureș. Astfel, SAS VASILE a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii [...] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul 1”.

3) FENIC SILVIU EUGEN a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie penală, ca urmare a încheierii unor contracte între Primăria Orașului Băicoi, Jud. Prahova, și S.C. COUNTEX S.R.L. (societate în cadrul căreia sora acestuia deține calitatea de asociat unic, iar cumnatul său deține funcția de administrator), precum și între S.C. MATERLEC COM S.R.L. (societate în cadrul căreia acesta deține calitatea de asociat, iar soția sa deține funcția de administrator) și Grupul Școlar „Constantin Cantacuzino” Băicoi (instituţie finanțată din bugetul local al Orașului Băicoi, Jud. Prahova), contracte de pe urma cărora FENIC SILVIU EUGEN a realizat un folos material, în sumă de 459.000 Lei, pentru sine, soţia sa și rudele sale de gradul al II-lea.

 Astfel, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către FENIC SILVIU EUGEN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.