Publicat: 18 Iulie, 2013 - 10:22
Share

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală, precum și săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în cazul lui APOSTOL MARIAN (Primar al Comunei Năeni, Jud. Buzău), DUMITRU CONSTANTIN (Primar al Comunei Florești - Stoenești, Jud. Giurgiu) și DRĂGHICI DUMITRU (Primar al Comunei Sălătrucel, Jud. Vâlcea).
Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"1) APOSTOL MARIAN a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în timpul exercitării mandatului de Primar al Comunei Năeni, Jud. Buzău, a avizat plata a 3 facturi emise de către societatea în cadrul căreia acesta deține calitatea de asociat unic și soția sa funcția de administrator, în sumă totală de 3.532,03 Lei. Astfel, APOSTOL MARIAN a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”.

2) DUMITRU CONSTANTIN a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, în timpul exercitării mandatului de Primar al Comunei Florești - Stoenești, Jud. Giurgiu, având un interes personal de natură patrimonială, a încheiat cu societatea în cadrul căreia fratele acestuia deține funcția de administrator contracte în valoare totală de 78.849,52 Lei.

Astfel, DUMITRU CONSTANTIN a încălcat atât dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […] ”, cât și dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către DUMITRU CONSTANTIN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României.

3) DRĂGHICI DUMITRU a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, în calitate de Primar al Comunei Sălătrucel, Jud. Vâlcea, a semnat un contract de arendare, încheiat între Primăria Sălătrucel și Asociația locală a crescătorilor de bovine, ovine, porcine și albine Sălătrucel (asociație în cadrul căreia acesta deținea funcția de președinte), în baza căruia Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Vâlcea a acordat asociației, în perioada 2010 – 2012, subvenții în cuantum de 1.314.467,93 Lei.

Astfel, DRĂGHICI DUMITRU a încălcat atât dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”, cât și dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României. De asemenea, Agenția Națională de Integritate a mai constatat și indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 132 din Legea nr. 78/2000 și art. 248 din Codul Penal al României).

Având în vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea organelor judiciare competente cu privire la posibila săvârşire de către DRĂGHICI DUMITRU a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută și pedepsită de Codul Penal al României, precum şi a infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilate infracțiunilor de corupție, prevăzută și pedepsită de art.132 din Legea nr. 78/2000 și art. 248 din Codul Penal al României.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Toate cele trei persoane au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".