Publicat: 3 Aprilie, 2014 - 10:54

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui GHEORGHE ALISA ANDA, funcționar public cu statut special, respectiv ofițer (consilier juridic) în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte - Ministerul Afacerilor Interne, întrucât, simultan cu  funcția publică,  a deținut și  funcția de notar public în cadrul „Belu G. Aurel - Birou Notar Public” în perioada 10 noiembrie 2010 - 25 mai 2012.
Prezentăm comunicatul de presă al ANI:
"Astfel, GHEORGHE ALISA ANDA a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr.161/2003, potrivit cărora „Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi [...] şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului”, și dispozițiile art. 45, alin. 1, lit. i) din Legea nr. 360/2002, potrivit cărora „Poliţistului îi este interzis [...] să deţină orice altă funcţie [...] privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar - artistică.

Persoana  evaluată a deținut în cadrul „Belu G. Aurel - Birou Notar Public” funcția de notar public - stagiar (în perioada 10 noiembrie 2010 - 01 decembrie 2011) și notar public (30 ianuarie 2012 - 25 mai 2012). Începând cu data de 15 iulie 2006, deține funcția publică de ofițer (consilier juridic) în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte - Ministerul Afacerilor Interne.

GHEORGHE ALISA ANDA a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. GHEORGHE ALISA ANDA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".