Publicat: 21 Iulie, 2013 - 14:58

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a zece aleși locali: BERGHEZAN ILIE (Primar al Comunei Ludoș, Jud. Sibiu), OBADĂ ELENA MĂDĂLINA (Viceprimar al Orașului Fundulea, Jud. Călărași), DARIUS CONSTANTIN CRISTESCU (Viceprimar al Comunei Bradu, Jud. Argeș), IANCU ION (Viceprimar al Comunei Gornet-Cricov, Jud. Prahova), HOLBAN VIOREL (Primar al Municipiului Râmnicu Sărat, Jud. Buzău), GHEORGHE ZLĂVOG (Consilier județean în cadrul C.J. Olt), CIOLPAN VASILE (Consilier local în cadrul C.L. Mediaş, Jud. Sibiu), HULEA CORNELIU (Consilier local în cadrul C.L. Albeștii de Argeș, Jud. Argeș), NECULAI CĂTĂLIN (Consilier județean în cadrul C.J. Neamț) și POP ROMEO PAULIN (Consilier local în cadrul C.L. Tăuții Măgherăuș, Jud. Maramureș).
Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"Starea de incompatibilitate a intervenit ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, contrar prevederilor legale, astfel:

1) BERGHEZAN ILIE se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 octombrie 2008, întrucât exercită, simultan, funcția de Primar al Comunei Ludoș, Jud. Sibiu, și calitatea de reprezentant al Comunei Ludoș în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU. Astfel, BERGHEZAN ILIE nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar [...] este incompatibilă cu [...] funcţia de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local”.

2) OBADĂ ELENA MĂDĂLINA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 31 martie 2010 – 13 iulie 2010 și 25 octombrie 2010 - 21 iunie 2012, întrucât a exercitat simultan, funcția de Viceprimar al Orașului Fundulea, Jud. Călărași, calitatea de reprezentant asociație familială în cadrul OBADĂ ELENA MĂDĂLINA AF și calitatea de reprezentant al C.L. Fudulea în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Generale clasele I-VIII „Mircea Nedelciu”. Astfel, OBADĂ ELENA MĂDĂLINA nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de [...] viceprimar este incompatibilă cu funcţia de [...] membru al consiliului de administraţie [...] la instituțiile publice [...] calitatea de comerciant persoană fizică”.

3) IANCU ION s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 iunie 2012 – 03 august 2012, întrucât a exercitat, simultan, funcția de Viceprimar al Comunei Gornet-Cricov, Jud. Prahova, și calitatea de comerciant persoană fizică, cu denumirea IANCU GH. ION „LUCRĂRI AGRICOLE” PERSOANĂ FIZICĂ. Astfel, IANCU ION nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de [...] viceprimar este incompatibilă cu [...] calitatea de comerciant persoană fizică”.

4) HOLBAN VIOREL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 ianuarie 2009 – 28 mai 2009, întrucât a exercitat, simultan, funcția de Primar al Municipiului Râmnicu Sărat, Jud. Buzău, și calitatea de reprezentant al Municipiului Râmnicu Sărat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău. Astfel, HOLBAN VIOREL nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar [...] este incompatibilă cu [...] funcţia de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local”.

5) DARIUS CONSTANTIN CRISTESCU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 06 aprilie 2009 – 08 februarie 2013, întrucât a exercitat, simultan, funcția de Viceprimar al Comunei Bradu, Jud. Argeș, și administrator al S.C. MERCATOGRUP CCD S.R.L. Astfel, DARIUS CONSTANTIN CRISTESCU nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar [...] este incompatibilă cu funcţia de [...] administrator [...] la societăţile comerciale [...] ”.

6) GHEORGHE ZLĂVOG s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 septembrie 2009 – 30 martie 2011, întrucât a exercitat, simultan, funcția de Consilier județean în cadrul C.J. Olt și Director de program în cadrul S.C. Hidroelectrica S.A. Astfel, GHEORGHE ZLĂVOG nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de [...] consilier judeţean este incompatibilă cu funcţia de [...] director [...] la societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă”.

7) CIOLPAN VASILE s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a exercitat, simultan, funcția de Consilier local în cadrul C.L. Mediaş, Jud. Sibiu, şi funcţia de Director în cadrul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş. Astfel, CIOLPAN VASILE nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de [...] consilier local este incompatibilă cu funcţia de [...] director [...] la societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă”.

8) HULEA CORNELIU se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 01 septembrie 2008, întrucât exercită, simultan, funcția de Consilier local în cadrul C.L. Albeștii de Argeș, Jud. Argeș, și Șef Serviciu Salubrizare în cadrul Primăriei Albeștii de Argeș. Astfel, HULEA CORNELIU nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de [...] consilier local este incompatibilă cu funcţia de [...] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respective [...] ”.

9) NECULAI CĂTĂLIN a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, întrucât, în perioada exercitării mandatul de Consilier județean în cadrul C.J. Neamț, societatea la care acesta deține calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat trei contracte de servicii, în valoare totală de 84.000 Lei, cu Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Roman - instituție aflată în subordinea C.J. Neamț și finanţată din bugetul C.J. Neamț. Astfel, NECULAI CĂTĂLIN nu a respectat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „[...] consilierii judeţeni care au funcţia de [...] administrator [...] şi calitatea de [...] asociat la societăţile comerciale cu capital privat [...] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii [...] cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile [...] aflate în subordinea [...] consiliului [...] judeţean respectiv [...]”.

10) POP ROMEO PAULIN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2012 – 01 octombrie 2012, întrucât a deținut, simultan, calitatea de funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Cicîrlău, Jud. Maramureș, și Consilier local în cadrul C.L. Tăuții Măgherăuș, Jud. Maramureș. Astfel, POP ROMEO PAULIN nu a respectat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate [...] în cadrul autorităților sau instituțiilor publice”.

Toate persoanele menționate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Cu excepția lui POP ROMEO PAULIN și IANCU ION, toate persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".