Publicat: 30 Mai, 2013 - 18:51

Ministerul Afacerilor Externe a organizat joi conferinţa cu tema „Promoting Excellence and Diversity in the post Cold-War World”, prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la inaugurarea, la Bucureşti, a Comisiei Fulbright româno-americane.

Scopul conferinţei a fost realizarea unui bilanţ al activităţii Comisiei Fulbright în România desfăşurate în cele două decade, precum şi prezentarea noilor direcţii şi obiective ale programului Fulbright.

La eveniment au luat cuvântul reprezentanţi ai Comisiei Fulbright în România, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti, ai Ministerului Educaţiei Naţionale, Academiei Române, Universităţii Bucureşti, Camerei de Comerţ Americane în România şi universităţilor din Statele Unite ale Americii – Pfeiffer University din Misenheimer (NC), Indiana University din Bloomington (IN), University of Nebraska din Lincoln (NE).

În deschiderea conferinţei, secretarul de stat Radu Podgorean a menţionat că: „Programele de schimburi educaţionale derulate de Comisia Fulbright din România pe parcursul celor douăzeci de ani au dus la crearea unei comunităţi transatlantice, formate din reprezentanţi ai mediului academic, universitar şi ştiinţific, în strânsă legătură cu instituţii guvernamentale şi cu societatea civilă din cele două state. Dincolo de aspectul lor educaţional şi academic, aceste schimburi au condus la o mai bună şi directă cunoaştere a culturii celuilalt, la un contact nemijlocit cu mentalităţile şi modul viaţă din cele două societăţi, care a cimentat cu adevărat relaţiile dintre cele două ţări.”

Totodată, demnitarul român a constatat că organizarea unei astfel de conferinţe aniversare confirmă două aspecte importante ale relaţiei bilaterale româno-americane: importanţa pe care guvernele celor două state o acordă acestei relaţii şi faptul că, prin activitatea sa din aceşti 20 de ani, Comisia Fulbright româno-americană a îndeplinit cu succes obiectivele programului creat de senatorul Fulbright şi a stabilit beneficii reciproce şi solide în relaţiile culturale, educaţionale şi ştiinţifice între România şi Statele Unite ale Americii.

Cu această ocazie, Comisia Fulbright româno-americană a acordat titlul onorific de Ambasador Fulbright pentru 13 reprezentanţi ai unor universităţi din România.

Manifestarea a constituit, de asemenea, un prilej de întâlnire a tuturor participanţilor din România şi SUA la acest program: reprezentanţi ai mediului guvernamental şi ai societăţii civile, ai mediului academic şi universitar, precum şi bursieri români şi americani ai programului Comisiei Fulbright de-a lungul anilor.

Programul Fulbright, înfiinţat în 1946 la iniţiativa senatorului american James William Fulbright, cu scopul de a creşte înţelegerea reciprocă între poporul american şi popoarele altor ţări, este principalul program internaţional de schimburi în domeniul învăţământului derulat de guvernul SUA.

În prezent, programul funcţionează în peste 155 de ţări, dintre care 50, inclusiv România, au Comisii sau Fundaţii binaţionale - organizaţii nonprofit menite să administreze Programul Fulbright. Comisiile propun programe anuale pentru ţările respective, în care se precizează numărul şi categoriile de burse, pe baza cererilor venite de la instituţiile locale.

În România, Programul Fulbright există din 1961, Comisia Fulbright româno-americană fiind inaugurată la 26 mai 1993, pe baza Acordului interguvernamental pentru deschiderea Biroului de Schimburi Româno-Americane în domeniile învăţământului şi ştiinţei, semnat la 20 iulie 1992. În prezent, Comisia Fulbright româno-americană funcţionează pe baza Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi ştiinţifice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la 26.10.2000, la Bucureşti, ratificat de către partea română prin Legea nr.749 din 13 decembrie 2001, în vigoare  din 14 martie 2002. Ministrul afacerilor externe al României şi şeful misiunii diplomatice a SUA la Bucureşti sunt co-preşedinţi onorifici ai Comitetului Comisiei Fulbright româno-americane.