13 august 2022

ANRE continuă supravegherea pieţelor de energie electrică şi gaze naturale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

ANRE continuă supravegherea pieţelor de energie electrică şi gaze naturale şi sancţionează furnizorii şi distribuitorii de energie electrică şi gaze naturale cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 2.970.000 lei, în perioada februarie – martie 2022

I. ANRE a finalizat o nouă serie de acţiuni de control, în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale, prin care s-a verificat respectarea de către furnizori a următoarelor obligaţii legale:
– obligaţiei de transmitere, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de energie electrică şi plata compensaţiilor aferente în cazul depăşirii termenului;
– obligaţiei de transmitere, în termen de 15 zile calendaristice de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de gaze naturale şi plata compensaţiilor aferente în cazul depăşirii termenului;
– obligaţiei privind emiterea facturii cu decontul final de lichidare şi transmiterea acesteia clientului final, în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale.

În urma controalelor efectuate, s-au constatat încălcări ale obligaţiilor legale verificate, furnizorii fiind sancţionaţi cu amendă contravenţională după cum urmează:
– ENEL ENERGIE (energie electrică) – 400.000 lei
– ENEL ENERGIE MUNTENIA (energie electrică) – 400.000 lei
– ENEL ENERGIE (gaze naturale) – 130.000 lei
– ENEL ENERGIE MUNTENIA (gaze naturale) – 100.000 lei
– PREMIER ENERGY (gaze naturale) – 10.000 lei

II. La societatea NORD GAZ a fost finalizată o acţiune de control în urma căreia furnizorul de gaze naturale a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 270.000 lei pentru:
– emiterea de oferte-tip pentru clienţii finali, fără ca acestea să cuprindă în conţinutul lor toate informaţiile minime obligatorii prevăzute de reglementările în vigoare;
– neîndeplinirea obligaţiei de a notifica clienţilor finali modificarea preţului de furnizare a gazelor naturale, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării.

III. În paralel, au mai fost finalizate acţiuni de control la trei distribuitori de energie electrică şi gaze naturale, după cum urmează:

Distribuitorul de gaze naturale DISTRIGAZ SUD REŢELE a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 440.000 lei pentru neemiterea Avizelor Tehnice de Racordare (ATR) la sistemele de distribuţie a gazelor naturale în termenul de 30 zile de la primirea cererii de racordare.

Distribuitorul de energie electrică Distribuţie Energie Electrică România a fost sancţionat după cum urmează:

1. Cu amendă contravenţională în valoare de 400.000 lei pentru săvârşirea următoarelor fapte contravenţionale:
­ nerespectarea etapelor procesului de racordare la reţelele electrice, încheind procese-verbale de recepţie la terminarea lucrării şi punere în funcţiune pentru branşamente, fără a încheia, în prealabil, contracte de racordare la reţeaua de energie electrică;
­ neefectuarea recepţiei şi a punerii în funcţiune a branşamentelor în termenul de 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor;
­ neemiterea Avizelor Tehnice de Racordare (ATR) la sistemele de distribuţie a energiei electrice în termenul de 30 zile de la primirea cererii de racordare;
­ neemiterea şi netransmiterea către solicitanţi a avizelor de amplasament în termenul de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
­ netransmiterea către solicitanţi a facturilor de plată a tarifului pentru emiterea avizului de amplasament în termenul de 5 zile de la data înregistrării documentaţiei complete.

2. Cu amendă contravenţională în valoare de 200.000 lei pentru săvârşirea următoarelor fapte contravenţionale:
­ neîndeplinirea obligaţiei de a transmite solicitantului, în termen 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, comunicarea de completare a documentaţiei pentru racordarea la reţeaua electrică de distribuţie;
­ neîndeplinirea obligaţiei de a transmite solicitantului, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete, a facturii de plată a tarifului aferent emiterii avizului tehnic de racordare pentru racordarea la reţeaua electrică de distribuţie;
­ nerespectarea termenului de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la reţeaua electrică de distribuţie, pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentelor.

Distribuitorul de energie electrică E-Distribuţie Dobrogea a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 400.000 lei pentru săvârşirea următoarelor fapte contravenţionale:
– neîndeplinirea obligaţiei legale de a asigura accesul clienţilor integraţi în Sistemul de Măsurare Inteligentă (SMI) la datele istorice de consum, care cuprind datele de măsurare aferente lunii curente a anului curent, inclusiv cele aferente zilei precedente;
– neîndeplinirea obligaţiei legale de a înregistra întreruperile accidentale ale alimentării cu energie electrică a locurilor de consum afectate;
– neîndeplinirea obligaţiei legale de a relua, în termen de maximum 6 ore, alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum afectate de întreruperi neplanificate a alimentării cu energie electrică în mediul urban, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, în condiţii normale de vreme.

IV. În baza sesizărilor şi reclamaţiilor clienţilor finali, în paralel cu acţiunile de control de tip verificare, au fost efectuate şi acţiuni de control de tip supraveghere la furnizorii şi distribuitorii de energie electrică şi gaze naturale.

În urma constatărilor efectuate, au fost sancţionaţi principalii furnizori şi distribuitori de energie electrică şi gaze naturale, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare totală de 220.000 lei, după cum urmează:

Gaz Est a fost sancţionată cu amendă în valoare de 75.000 lei pentru că:
­ a întocmit/elaborat oferte-tip pentru furnizarea de gaze naturale către clienţii eligibili casnici fără a respecta conţinutul minim prevăzut de reglementările în vigoare;
– nu a îndeplinit obligaţia legală de a include în contractele pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial încheiate cu clienţii casnici, toate informaţiile din „oferta-tip” care a stat la baza încheierii contractului;
­ nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a menţiona în cuprinsul notificării de modificare a preţului de furnizare a gazelor naturale, elaborată şi transmisă clienţilor casnici eligibili din portofoliu, despre posibilitatea denunţării, în mod gratuit, a contractului, în cazul în care noile condiţii nu sunt acceptate.

E-Distribuţie Muntenia a fost sancţionată cu amenzi în valoare de 50.000 lei pentru:
­ nerespectarea obligaţiei de a actualiza baza de date de măsurare referitoare la fiecare punct de măsurare din aria sa de responsabilitate;
­ nerespectarea termenului de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare, pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului.

Delgaz Grid a fost sancţionată cu amenzi în valoare de 30.000 lei pentru:
­ nerespectarea prevederilor standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice referitoare la calitatea tehnică a energiei electrice, respectiv calitatea curbei de tensiune;
­ nerespectarea obligaţiei de a desemna, în termen de 60 de zile de la semnarea contractului de racordare, un operator economic care să realizeze lucrările de execuţie ale instalaţiei de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

E.ON Energie România a fost sancţionată cu amenzi în valoare de 25.000 lei, în principal pentru:
­ nerespectarea obligaţiei de a răspunde solicitării primite din partea oricărui consumator, având ca obiect încheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementată/ negociată a gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării;
­ nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului;
­ nerespectarea obligaţiei de raportare a datelor privind facturarea lunară a contravalorii certificatelor verzi pentru anul anterior aferente energiei electrice facturate.

ENEL Energie Muntenia a fost sancţionată cu amenzi în valoare de 15.000 lei, în principal pentru:
­ necomunicarea datelor, informaţiilor şi documentelor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii ANRE;
­ nerespectarea obligaţiei de a returna clientului final sumele datorate, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii cu decontul final de lichidare, în situaţia în care se înregistrează un sold negativ.

E-Distribuţie Dobrogea a fost sancţionată cu amenzi în valoare de 15.000 lei, în principal pentru:
­ necomunicarea datelor, informaţiilor şi documentelor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii ANRE;
­ nerespectarea numărului maxim anual de întreruperi neplanificate.

E-Distribuţie Banat a fost sancţionată cu amendă în valoare de 10.000 lei pentru nerespectarea intervalului de citire a indexului grupului de măsurare, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat, care poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depăşească 6 luni.

Având în vedere că astăzi, 15 martie, sărbătorim Ziua mondială a drepturilor consumatorilor, dorim să subliniem încă o dată că respectarea drepturilor consumatorilor de energie constituie una din preocupările noastre majore. În calitate de garant al asigurării echilibrului între interesele consumatorilor şi ale operatorilor din sector, ANRE va lua toate măsurile necesare pentru responsabilizarea operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi a gazelor naturale şi încurajarea dezvoltării unei pieţe de energie corecte, sigure şi durabile.

ANRE va continua să sancţioneze practicile abuzive ale operatorilor din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale în relaţia cu consumatorii finali.

Direcţia relaţii internaţionale, comunicare, relaţia cu Parlamentul