5 iulie 2022

ANRE şi ANPC derulează acţiuni de control la furnizorii de energie electrică

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În contextul liberalizării pieţei de energie electrică începând cu data de 1 ianuarie 2021, ANRE şi ANPC au demarat acţiuni de control la furnizorii de energie electrică privind:
– verificarea utilizării unor eventuale practici comerciale incorecte sau înşelătoare în relaţia cu consumatorii de energie electrică (ANPC);
– verificarea modului în care sunt respectate dispoziţiile legale privind transmiterea către consumator a confirmării încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat (ANPC);
– verificarea modului în care sunt respectate dispoziţiile legale privind emiterea lunară a facturii pentru energia electrică furnizată clienţilor finali alimentaţi în regim de serviciu universal (ANRE);
– verificarea modului în care sunt respectate dispoziţiile legale privind facturarea de către furnizor a consumului energiei electrice în perioada cuprinsă între două citiri consecutive a aparatului de măsurare efectuate de operatorul de reţea (ANRE);
– verificarea respectării de către furnizorii de ultimă instanţă a obligaţiei de a-şi informa, pe tot parcursul anului 2021, clienţii casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurenţiale proprii aplicabile şi la dreptul de a încheia un contract pe piaţa concurenţială cu oricare furnizor licenţiat (ANRE).

Pe măsura finalizării, concluziile acţiunilor de control desfăşurate la furnizorii de energie electrică vor fi făcute publice.