Publicat: 8 Februarie, 2017 - 13:47

În cursul lunii ianuarie 2017, Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor precum și a municipiului București au desfășurat 5.212 controale în unitățile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare și a celor alcoolice și a celor de depozitare a produselor alimentare, a semințelor, legumelor și fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spațiilor de depozitare a produsele alimentare, manipularea, prelucrarea și depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislație și a informațiilor privind sistemul HACCP, condițiile de igienă și de funcționare a unităților.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 54 de amenzi contravenționale în valoare totală de 78.600 lei și au fost acordate 80 de avertismente pentru deficiențe minore.

Neconformitățile constatate și sancționate au fost:

Arad, 4.000 lei — depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, igienă necorespunzătoare a spațiului de depozitare;

Argeș, 2.600 lei — etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare expuse la comercializare, depozitare necorespunzătoare (direct pe paviment);

Bacău, 8.800 lei — comercializarea produselor alimentare către consumatorul final fără respectarea condițiilor de igienă, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Bihor, 10.000 lei — neanunțare începere activitate;

Brașov, 600 lei — lipsa programului de autocontrol, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;

București, 2.000 lei — nerespectarea condițiilor de igienă privind depozitarea produselor alimentare, lipsa programului de autocontrol, lipsa procedurilor HACCP;

Caraș-Severin, 4.000 lei — etichetare neconformă (etichetă în contact direct cu produsele), comercializarea de produse alimenatare neetichetate;

Călărași, 2.000 lei — plafon deteriorat, care prezintă infiltrații, condens, urme de mucegai, lipsa unui sistem de ventilație în vestiar, a grupului sanitar pentru personal, nu s-a putut face dovada efectuării examenelor medicale periodice pentru personalul angajat;

Cluj, 11.600 lei — condiții igienico-sanitare necorespunzătoare, desfășurarea de activități neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Covasna, 1.000 lei — desfășurarea de activități neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Dâmbovița, 7.000 lei — neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, rampă recepție neigienizată, anexe sociale neigienizate, pardoseală deteriorată, manipulare neigienică a produselor alimentare, lipsa apei calde, comercializarea de produse vrac în ambalaje deteriorate, neetichetate, depozitare necorespunzătoare, lipsa înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;

Dolj, 7.000 lei — depozitare și etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Giurgiu, 600 lei — nerespectarea normelor sanitare veterinare în vigoare privind depozitarea produselor alimentare;

Gorj, 600 lei — lipsa elementelor de identificare a produselor alimentare, congelatoare neigienizate, pete de mucegai pe pereții clădirii;

Ialomița, 2.600 lei — nerespectarea normelor privind întreținerea utilajelor, în spațiul de depozitare materie primă erau depozitați recipienți cu substanțe de igienizare, instrumente de igienizare și veselă aparținând personalului operator, nu se respectau distanțele între stiva de făina și pereți, nerespectarea normelor privind întreținerea spațiului de depozitare, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor pentru siguranța alimentelor;

Ilfov, 6.600 lei — neachitarea, în termenul prevăzut de lege, a contravalorii aferente analizării probelor prelevate din produse de origine nonanimală (în cadrul Punctului Final de Import), folosirea de ustensile și utilaje neigienizate;

Mehedinți, 600 lei — nerespectarea normelor privind întreținerea igienică a spațiilor și a echipamentelor de lucru folosite;

Mureș, 1.200 lei — manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Olt, 4.000 lei — nerespectarea regulilor privind compatibilitatea la depozitare în spațiile frigorifice, lipsa substanțelor de igienizare și dezinfecție, veselă neigienizată, suprafețe de lucru neigienizate;

Tulcea, 600 lei — depozitarea produselor alimentare în condiții necorespunzătoare de igienă;

Vaslui, 600 lei — depozitarea produselor alimentare în condiții necorespunzătoare de igienă ;

Vrancea, 600 lei — depozitarea produselor alimentare în condiții necorespunzătoare de igienă.