Publicat: 5 Ianuarie, 2017 - 10:59

În cursul lunii decembrie 2016 Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor precum și a municipiului București au efectuat activități de control în unitățile din industria agroalimentară care desfășoară activități pe domenii de activitate, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare și alcoolice, depozitarea de semințe, legume și fructe.

Controlul unităților a vizat în principal aspecte privind calitatea spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum și cele de depozitare a materiilor prime și produselor finite, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind sistemul HACCP, condițiile de igienă și de funcționare a unității.

În unitățile din industria agroalimentară s-au efectuat 8.010 controale, în urma cărora au fost acordate 118 de amenzi în valoare de 197.120 de lei.

Neconformitățile constatate și sancționate au fost cele privind: nerespectarea regulilor de igienă (depozitare, pereți, spații, echipamente, infiltrații, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, acțiuni DDD, paleți, becuri, plase protecție, chiuvete, recipienți deșeuri); documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, lipsa HACCP); etichetare, buletine analiză și ambalare; documente și trasabilitate; personalul — lipsă fișe de aptitudini, echipament de protecție, stare de sănătate neatestată, instruiri; lipsă înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor; mijloace auto neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Pentru neconformitățile constatate au fost acordate amenzi în următoarele județe:

Arad, 6.000 lei — întreținere necorespunzătoare a spațiilor de depozitare, producție și comercializare, materile prime erau depozitate pe jos în spațiul de producție;

Argeș, 2.000 lei — produse alimentare expuse la comercializare etichetate necorespunzător;

Bacău, 2.400 lei — comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate și fără respectarea condițiilor de igienă;

Bistrița-Năsăud, 16.600 lei — echipament de lucru incomplet, nu este atestată starea de sănătate a personalului, nu au fost prelevate probe și efectuate analize pentru apă potabilă, teste de sanitație și produs finit, depozitare direct pe paviment, materii prime depozitate împreuna cu produsele finite, nu se înregistrează parametrii de temperatură și umiditate relativă a aerului, chiuvetă neracordată, lipsă dezinfectanți, depozitare pe paviment, ambalaje deteriorate, etichete nelizibile, lipsă înregistrări parametru temperatură, acțiuni dezinsecție-deratizare, desfășurare de alte activități decât cel pentru care are înregistrare sanitară veterinară, lipsa apa caldă, lipsă dezinfectanți, stare de igienă necorespunzătoare, agregate frigorifice neigienizate, recipient colectare deșeuri necorespunzător, echipament incomplet, spații neidentificate, incompatibilitate la depozitare, spații neîntreținute, chiuvete nedotate cu mijloace igienice de spălare și uscare a mâinilor;

Brașov, 600 lei — etichetare incompletă;

Brăila, 2.000 lei — depozitare necorespunzătoare;

București, 4.000 lei — manipularea produselor alimentare în mod necorespunzător, ambalarea necorespunzătoare;

Buzău, 600 lei — manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor;

Călărași, 7.720 lei — nerespectarea normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor privind manipularea produselor alimentare și întreținerea spațiilor de valorificare și de depozitare a produselor alimentare, nerespectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreținerea spațiilor, echipamentelor și instalațiilor, mijloc transport auto neigienizat corespunzător;

Cluj, 18.600 lei — etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare, întreținere necorespunzătoare a spațiilor unității, desfășurare de activități neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, desfășurare de activități în spații amenajate necorespunzător;

Constanța, 4.000 lei — depozitare necorespunzătoare materii prime și ingrediente, neîntreținere în condiții corespunzătoare de igienă a spațiului de prelucrare, depozitare, a utilajelor și ustensilelor;

Dâmbovița, 14.500 lei — neîntreținere spații, ustensile, depozitare necorespunzătoare materie prima, lipsă apă caldă, lipsă fișă aptitudini, etichetare necorespunzătoare, neaplicarea procedurilor de retragere produse neconforme, manipulare neigienică produse;

Dolj, 21.800 lei — lipsă document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, manipulare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare, igienă necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare;

Giurgiu, 3.200 lei — nerespectarea normelor sanitare veterinare în vigoare, depozitare necorespunzătoare;

Gorj, 6.800 lei — manipularea neigienică a produselor de patiserie, din cauza suprapunerii activități de servire și modelare a semifabricatelor, alimente depozitate direct pe paviment, aparatura frigorifică neigienizată, strat gros de gheață, nu există termometre și nici grafice de temperatură, lipsă echipament de protecție la personalul angajat, produse direct pe paviment, etichetare, coș deșeuri fără capac, amplasat în vecinătatea veselei folosite pe flux;

Ialomița, 1.200 lei — manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;

Ilfov, 2.000 lei — etichetare necorespunzătoare;

Mureș, 5.600 lei — depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare, igienă necorespunzătoare, lipsă proceduri siguranța alimentelor;

Olt, 9.000 lei — condiții necorespunzătoare de igienă, depozitare necorespunzătoare, activitate neînregistrată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Prahova, 55.400 lei — neîntreținere spații, valorificare produse alimentare cu termen de valabilitate depășit, etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate sanitar veterinar;

Sălaj, 600 lei — depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Sibiu, 2.000 lei — etichetare necorespunzătoare;

Timiș, 600 lei — depozitarea necorespunzătoare a alimentelor;

Tulcea, 3.700 lei — nerespectarea condițiilor de igienă în spațiile de producție, de depozitare și comercializare, cât și a ustensilelor folosit, etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Vaslui, 1.800 lei — manipulare necorespunzătoare, neîntreținerea spațiilor de lucru;

Vâlcea, 600 lei — manipulare necorespunzătoare produse alimentare;

Vrancea, 3.800 lei — neîntreținerea igienică a spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a produselor alimentare, lipsa condițiilor corespunzătoare de depozitare, lipsa condițiilor privind manipularea igienică a produselor alimentare;

De asemenea, în cadrul controalelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor și Programului de supraveghere și control, urmărindu-se prezența și încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanților, aditivilor și substanțelor interzise, precum și teste de sanitație necesare analizei gradului de igienă și probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.