1 octombrie 2022

„Antreprenoriat în Blockchain” – Concluzii şi direcţii viitoare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea de Vest din Timişoara, angajată într-un demers de integrare în cadrul celor mai avansate tendinţe ale învăţământului superior european, propune programe şi domenii de studiu şi cercetare aflate în avangarda educaţiei universitare europene. Un astfel de domeniu al inovării, spre care UVT îşi concentrează resursele şi proiectele, este şi cel al tehnologiei Blockchain, „tehnologia încrederii”, una din tehnologiile fundamentale ale celei de-a patra revoluţii industriale, cea care va schimba web-ul dintr-un mediu al informaţiei într-unul al valorii. Noul program de studii postuniversitare „Antreprenoriat în Blockchain” a debutat în acest an, iar prima promoţie de absolvenţi a desfăşurat un eveniment online, webinar-ul „Antreprenoriat în Blockchain” – Concluzii şi direcţii viitoare, organizat cu ocazia absolvirii programului de către prima serie de cursanţi.

Primul program postuniversitar din ţară dedicat tehnologiei Blockchain, s-a derulat cu sprijinul unor specialişti în domeniu de la Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara, precum şi de la companii şi instituţii naţionale şi internaţionale: Banca Naţională a României, Startup Transilvania – Center for Entrepreneurship and Innovation Cluj-Napoca, Restart Energy Timişoara, Akasha Elveţia.

Webinarul a adus împreună absolvenţi ai programului postuniversitar, specialişti din mediul de afaceri sau administraţie care implementează tehnologii Blockchain, factori de decizie din cadrul UVT şi lectori ai programului, pentru a realiza o analiză retrospectivă şi pentru a identifica idei în vederea pregătirii următoarelor serii.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, a subliniat: „UVT se află într-un proces permanent de adaptare, ca universitate europeană care explorează noile tendinţe şi tehnologiile viitorului. Am setat o nouă direcţie de studiu şi cercetare şi, astfel, ne-am poziţionat ca trendsetter în educaţia universitară românească. Am luat în considerare faptul că tehnologia Blockchain devine un spaţiu de cunoaştere şi cercetare atractiv pentru instituţiile publice europene, dar şi pentru cele române, ceea ce ne-a determinat să iniţiem acest nou program de studii. Se pare că am venit în întâmpinarea unor aşteptări concrete, din economia reală, cursanţii, acum absolvenţi ai acestui nou program, provenind din multe domenii şi sectoare economice, din mai multe zone ale ţării, mai ales din companii şi organizaţii care sunt orientate către inovare şi formare permanentă, indicând nivelul deosebit de înalt al utilităţii acestui proiect inovativ.”

Comisia Europeană apreciază că tehnologia Blockchain are o prioritate strategică şi că va juca un rol cheie în stimularea inovaţiei în multiple sectoare şi în creşterea unei economii digitale incluzive, sigure şi democratice.

De asemenea, este de remarcat faptul că Blockchain-ul este în topul celor mai căutate specializări la nivel internaţional, alături de Cloud Computing, Inteligenţă Artificială, Big Data, Machine Learning, Robotică.

Programul „Antreprenoriat în Blockchain” se derulează pe parcursul a trei luni şi va deschide o nouă serie de înscrieri în iunie 2021, cursurile urmând a se desfăşura în al treilea trimestru al anului 2021, adresându-se antreprenorilor şi specialiştilor din domenii diverse, experţi din domeniile financiar, bancar, juridic, din sectorul jurnalismului sau al software-ului, ori studenţilor de la programele de studii universitare de masterat şi doctorat.

Certificatul de atestare a competenţelor profesionale de care vor beneficia absolvenţii acestui program postuniversitar va fi înregistrat şi pe Blockchain.

Întreaga desfăşurare a evenimentului poate fi vizionată aici:
https://www.facebook.com/uvtromania/videos/1622046137990797/

INFO: Webinar de prezentare: https://www.youtube.com/watch?v=kYGKr1mIF58

Descriere program: https://admitere.uvt.ro/program/antreprenoriat-in-blockchain

Lectori: https://blockchain-info.uvt.ro