Publicat: 7 Martie, 2017 - 12:15

•    Comparativ cu trimestrul III 2016, Produsul intern brut în trimestrul IV 2016 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,3% ;
•    Faţă de acelaşi trimestru din anul 2015, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,7% pe seria brută şi de 4,8% pe seria ajustată sezonier; 
•    Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul IV 2016, nefiind înregistrate modificări faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 42 din 14 februarie 2017.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2014 - 2016, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul IV 2016 a fost de 194339,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,3% faţă de trimestrul III 2016  şi cu 4,8% faţă de trimestrul IV 2015.

Serie brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2016 a fost de 227141,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,7% faţă de trimestrul IV 2015.

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2016 a fost de 759227,6 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,8% faţă de anul 2015.
În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul Intern Brut în preţuri curente, indicii de volum şi  indicii deflatori –  serie brută şi serie ajustată sezonier  –  pentru trimestrul IV şi anul 2016.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut

Categorii de resurse
La creşterea PIB, în anul 2016 faţă de anul 2015, au contribuit toate ramurile economiei, cu excepţia Agriculturii, silviculturii şi pescuitului, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:
-    Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,8%), cu o pondere de 18,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,9%;
-    Informaţiile şi comunicaţiile (+0,7%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (5,6%), dar  care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (14,2%);
-    Activitătile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,6%), cu o pondere de 7,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,0%;
-    Industria (+0,4%), cu o pondere de 23,1% la formarea PIB şi al cărei volum  de  activitate s-a majorat cu 1,7%;
-    Impozitele nete pe produs (+0,5%), cu o pondere de 10,5% la formarea PIB şi al căror volum  de  activitate s-a majorat cu 4,3%.

Categorii de utilizări
Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:
-    cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,4% contribuind cu 4,5% la creşterea PIB;
-    Consumului final colectiv efectiv al administraţiilor publice, cu o contribuţie de +0,4%, consecinţă a creşterii cu 4,7% a  volumului său. 
O contribuţie negativă importantă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-0,8%), consecinţă a creşterii cu 7,6% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 9,3%. 

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul IV 2016 faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 42 din 14 februarie 2017 fiind nesemnificativă.
Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.