20 mai 2022

Anunţ important pentru persoanele cu dizabilităţi

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Voucher Tehnologii asistive

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, implementează din anul 2019, proiectul „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – „Locuri de muncă pentru toţi”.

Data de finalizare a proiectului: 31.07.2023

1.Condiţii cumulative:

Persoanele cu dizabilităţi care pot beneficia de voucher pentru achiziţionarea de dispozitive şi tehnologii asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– Au cetăţenie română şi locuiesc în România;

– Au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;

– Sunt şomeri, persoane inactive şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

– Sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani şi până la împlinirea condiţiilor de pensionare.

Tinerii peste 18 ani care nu au împlinit vârsta de 30 de ani pot beneficia de voucher doar dacă urmează o activitate de formare profesională sau se află in sistemul de educaţie (tineri nonNEETs).

1.Informaţii cu privire la depunerea dosarului la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava :

Vă prezentăm mai jos paşii pe care trebuie să îi parcurgă solicitanţii:

– să se prezinte mai întâi la AJOFM Suceava pentru încheierea unui ACORD privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM, însoţit de Planul individual;

– să depună la Compartimentul Persoane adulte în Dificultate din cadrul DGASPC Suceava, o CERERE tip pentru emiterea voucherului ( în valoare de 23.000 lei) pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, conform recomandării medicale pentru acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

– copie BI/CI;

– copie certificat de încadrare în grad de handicap şi Anexa acestuia;

– recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;

– Acordul (în original) privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM, însoţit de Planul individual;

– Un Angajament, întocmit în 5 exemplare;

– după caz, copie ofertă de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilităţi la măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM (se va specifica tipul documentului, acesta constituie prioritate la acordarea voucherului).

Pentru mai multe informaţii vă punem la site-ul DGASPC Suceava dar şi al ANDPDCA: http://dgaspcsv.ro/, http://andpdca.gov.ro/w/tehnologia-asistiva/

Informaţii telefonice:

– INFOLINE Tehnologie Asistivă : 0751.015.063, zilnic între orele 12.00-14.00

– DGASPC Suceava: pentru informaţii legate de depunerea dosarului puteţi suna la tel. 0230/520172, int. 184, între orele 9.00-15.00, sau solicitare pe adresa de email: ofiice@dpcsv.ro
Menţionăm faptul că până la acest moment, pentru judeţul Suceava, au fost eliberate 10 vouchere, fiecare în valoare de 23.000 lei şi au fost trimise la ANDPDCA alte trei dosare în acest scop.

La sediul DGASPC Suceava au fost afişate la loc vizibil afişe cu privire la această oportunitate de care pot beneficia persoanele cu dizabilităţi şi punem la dispoziţie pliante cu aceste informaţii.

DIRECTOR EXECUTIV,
GEORGETA NADIA CREŢULEAC