3 iulie 2022

ANUNŢ – privind scoaterea la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă a zece posturi de Conducător auto

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Lacului, nr. 23, judeţul Ialomiţa, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de Conducător auto (autospeciale):
1. Serviciul Logistic – Tehnic – Grupa transport: 3 posturi;
2. Detaşamentul de Pompieri „Slt. Gabriel Boitan” Slobozia – Garda de intervenţie Slobozia: 4 posturi;
3. Staţia de Pompieri Ţăndărei: 1 post;
4. Staţia de Pompieri Feteşti: 2 posturi.

Criteriu specific de recrutare stabilit conform prevederilor art. 12 din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016: Candidaţii nu trebuie să depăşească vârsta de 35 de ani împliniţi în anul în curs.

Probele de concurs:
– Susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;
– Ţinând seama de specificul atribuţiilor posturilor scoase la concurs, testul scris va fi precedat de susţinerea unei probe, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, cu caracter eliminatoriu şi anume de o probă practică, ce se va desfăşura în condiţiile stabilite prin Normele privind modul de organizare a probei practice.

Probele concursului vor fi înregistrate audio şi video.

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul unităţii şi prin postare pe pagina de internet a inspectoratului, conform graficului de desfăşurare.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa, împreună cu CV-ul, copia actului de identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit SCANAT la adresa de e-mail cariera@isujialomita.eu, preferabil în format PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 20 Mb.), până în data de 13.07.2022 (inclusiv), ora 14.00.

Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa de e-mail: cariera@isujialomita.eu, în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului.

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise în format SCANAT, în volum complet, preferabil în format PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 20 Mb.), la adresa de e-mail cariera@isujialomita.eu, până în data de 21.07.2022 (inclusiv), ora 14.00.

Prin depunerea cererilor de înscriere, candidaţii iau la cunoştinţă despre faptul că aprobarea înscrierii la concurs nu induce în mod obligatoriu participarea la concurs, aceasta fiind aprobată numai după verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor stabilite.

Alte date şi informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului şi depunerea documentelor se mai pot obţine şi în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, 0243/232396 int. 27131, 27008 în zilele lucrătoare între orele 09.00-14.00 sau pe pagina de internet a instituţiei (www.isujialomita.eu).

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

contact@isujialomita.eu
Facebook: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Ialomiţa