26 octombrie 2021

Anvergura internaţională a Universităţii de Vest din Timişoara, confirmată prin noi rankinguri universitare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În mod similar cu poziţionarea din anul anterior, Universitatea de Vest din Timişoara se menţine pe prima poziţie la nivel naţional în Research Rank (sub-topul dedicat zonei cercetării), potrivit rezultatelor Round University Ranking 2021.

UVT ocupă poziţia 626 la nivel mondial (din 867 de universităţi din 85 de ţări) şi poziţia 2 la nivel naţional (din 9 universităţi) – marcând un avans de două poziţii faţă de clasamentul 2020. Ranking-ul RUR clasifică universităţile în funcţie de rezultatele evaluate pentru patru componente care susţin determinarea scorului general, pentru una dintre acestea, componenta din zona cercetării, UVT ocupând prima poziţie la nivel naţional şi poziţia 544 la nivel mondial (urcare 16 poziţii).

Clasificarea Round University Ranking măsoară performanţa universităţilor pe baza a 20 de indicatori de performanţă grupaţi în 4 categorii: predare (40%), cercetare (40%), diversitate internaţională (10%) şi sustenabilitate financiară (10%).

Clasificarea are în vedere indicatori de performanţă în 6 domenii de studii: ştiinţe umaniste, ştiinţe ale vieţii, ştiinţe naturale, ştiinţe tehnice, ştiinţe sociale şi ştiinţe medicale.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, consideră acest rezultat ca reprezentativ, în noul context al universităţilor de cercetare din reţelele universitare europene: „UVT face parte, începând din 2020, din reţeaua universitară europeană „UNITA – Universitas Montium”, în care componenta de cercetare academică este de primă importanţă. Participarea UVT în această reţea este motivată şi de performanţa cercetării, pe care am atins-o în 2020 şi am reconfirmat-o în 2021, când am ocupat prima poziţie la nivel naţional în ranking-ul RUR, un clasament internaţional de mare impact. UVT îşi consolidează anvergura internaţională prin această dimensiune, a cercetării academice, un limbaj universal al ştiinţei şi cunoaşterii care apropie ţările şi comunităţile europene”.

Prezenta ierarhizare, publicată din 2013 de Agenţia RUR Rankings din Moscova, a rezultat în urma analizei informaţiilor furnizate de universităţi prin completarea platformei Global Institutional Profiles Project (GIPP), dezvoltată de Clarivate Analytics, a datelor bibliometrice şi scientometrice extrase din bazele de date Web of Science Core Collection, Scopus, Google Scholar, etc., dar şi prin interpretarea studiilor privind reputaţia academică.

În această clasificare, alături de Universitatea de Vest din Timişoara sunt prezente alte 2 universităţi membre ale Consorţiului Universitaria: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Universitatea din Bucureşti.

Informaţii suplimentare pot fi regăsite la: https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2021