Publicat: 10 Decembrie, 2018 - 11:18
Share
"Mărturii româneşti peste hotare"

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române organizează miercuri, 12 decembrie 2018, reuniunea prilejuită de apariţia volumului VI.2, "Ungaria", din seria "Mărturii româneşti peste hotare". Manifestarea va avea loc începând cu ora 13:00, în Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Academiei Române, şi va fi dedicată prezentării celor şapte volume publicate în perioada 2010-2018 în cadrul acestui Program prioritar al Academiei Române.

Vor lua cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, prof. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, directorul Editurii Istros, prof. dr. Andrei Pippidi, membru corespondent al Academiei Române, dr. Ernest Oberlander-Târnoveanu, directorul Muzeului Naţional de Istorie a României, şi editorii coordonatori, dr. habil. Ioana Feodorov, cercetător ştiinţific la Institutul de Studii Sud-Est Europene, şi dr. Andrei Timotin, directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Volumul VI.2, "Ungaria", prefaţat de acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, este penultimul din seria "Mărturii româneşti peste hotare", program prioritar iniţiat în urmă cu cinci decenii de acad. Virgil Cândea (1927-2007), vicepreşedinte al Academiei Române în perioada 1998-2002. Programul se va încheia în anul 2019, odată cu apariţia volumului de indici, şi a avut ca scop descrierea creaţiilor culturale româneşti sau care privesc istoria românilor păstrate astăzi în arhive, biblioteci şi muzee din alte ţări. În lucrare sunt cuprinse aşezăminte, monumente, documente, manuscrise, cărţi vechi, periodice, hărţi, opere de artă, numismatică şi piese muzeale din 54 de ţări, iar descrierile includ datarea, conţinutul, autorul (copistul), titlul, dimensiunile, materialul, aspectul, însemnări şi provenienţa pieselor.

În anul sărbătoririi Centenarului Unirii, cunoaşterea mai bună a pieselor culturale şi istorice româneşti păstrate în Ungaria, ca şi în celelalte 54 de ţări cuprinse în seria de volume "Mărturii româneşti peste hotare", este un imperativ la care Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române a răspuns printr-o lucrare bogată în informaţii, adresată atât mediului academic cât şi marelui public.

Volumul VI.2 a fost redactat de un colectivul editorial alcătuit din Ioana Feodorov, Andrei Timotin (editori coordonatori), Andrei Pippidi, Claudia Nichita, Laszlo Wellmann, Cătălina Vătăşescu, Mihai Ţipău şi Daniel Cain şi a fost publicat în colaborare de Editura Academiei Române şi de Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I".
 

Tag-uri Institutii: