19 octombrie 2021

Apel al societăţii HIDRO PRAHOVA SA către abonaţii din Prahova, pentru utilizarea raţională a resurselor de apă

Drop and circles on a surface of water

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă şi canalizare în judeţul Prahova, reia apelul adresat abonaţilor din aria de operare, în special celor din mediul rural, de a utiliza resursele de apă potabilă exclusiv pentru consumul personal, igienă sau alte activităţi gospodăreşti, şi nu pentru lucrări agricole sau grădinărit.

În felul acesta, vor fi evitate situaţiile în care unii utilizatori, aflaţi la capete de reţea, pot rămâne fără resursele necesare de apă potabilă. Riscul apariţiei unor situaţii de acest fel a fost semnalat în zona Urlaţi-Mizil, unde pe fondul unui consum excesiv, există posibilitatea scăderii nivelului de apă din rezervoarele de înmagazinare. Acest fapt poate duce implicit la scăderea debitelor şi oprirea parţială a furnizării apei în unele localităţi, pentru umplerea rezervoarelor.

În acest context, societatea HIDRO PRAHOVA SA precizează că pentru orice fel de activităţi agricole, de grădinărit sau creşterea animalelor, abonaţii trebuie să utilizeze exclusiv apa din sursele proprii (fântâni, puţuri), respectând astfel prevederile incluse în contractul de furnizare, care interzice utilizarea apei potabile, distribuită prin reţelele publice, în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodăreşti.

Aceste prevederi sunt incluse în Ordinul nr.88/2007 al ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, care la art. 229 precizează : „Utilizatorul este obligat: a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor. ”
Comunicat de presă – HIDRO PRAHOVA SA