27 septembrie 2022

Apel la proiecte în vederea obţinerii finanţării nerambursabile

curs piata valutara
Distribuie pe rețelele tale sociale:

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul tineret.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret pe anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanţare a contractelor şi valoarea: bugetul judeţului, 200.000 lei – domeniul tineret.

3. Durata proiectelor: până la data de 15.12.2021.

4. Data şi ora – limită pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal – Legea nr. 350/2005, art.20 alin.(2): 30.06.2021 ora 16:00.

Motivul termenului de 15 zile se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor care solicită finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului, având în vedere întârzierea provocată de situaţia epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

5. Adresa la care se depun propunerile de proiect: Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46 – camera 25.

6. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este postată pe site-ul instituţiei: www.cjmaramures.ro, secţiunea activitate/ghiduri de finanţare.

7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 1.07.2021 – 15.07.2021.

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.112 din 14.06.2021.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan

Comunicat de presă – Consiliul Judeţean Maramureş