Publicat: 17 Ianuarie, 2020 - 13:03

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat lansarea publică a apelului de proiecte pentru creşterea accesului la serviciile de asistenţă medicală comunitară, furnizate integrat cu serviciile sociale şi educaţionale pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Aproximativ 30 persoane, reprezentând 23 de unităţi administrativ-teritoriale din Regiunea Centru, eligibile pe acest apel de proiecte, au participat la sediul ADR Centru din Alba Iulia la prezentarea modului cum pot fi pregătite cererile de finanţare prin care beneficiarii pot obţine o sumă de maximum 100.000 euro pentru realizarea unui centru comunitar integrat.

Apelul de proiecte se adresează solicitanţilor de finanţare din Lista celor 139 comunităţi cu tip de marginalizare peste medie şi severă agreate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi selectate pe baza unor criterii specifice, conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate şi al Indicelui Dezvoltării Umane Locale din România. Dintre cele 139 de unităţi administrativ-teritoriale eligibile la nivel naţional, 23 sunt localizate în Regiunea Centru. Evenimentul de la Alba Iulia a vizat promovarea în rândul potenţialilor beneficiari a posibilităţilor de finanţare oferite prin Axa Prioritară 8, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea B - Centre comunitare integrate. Valoarea totală a alocării financiare pentru cele 7 regiuni de dezvoltare este de 21,07 milioane euro, din care Regiunea Centru va putea beneficia de 2,91 milioane euro.

Acest apel de proiecte este unul necompetitiv, iar cele 23 de unităţi administrativ-teritoriale din Regiune pot depune proiecte în perioada 20 ianuarie - 20 iulie 2020, pentru a finanţa construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate. Suma eligibilă pentru finanţare proiectelor este cuprinsă între 10.000 şi 100.000 euro, iar ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 70% FEDR, 28% - buget de stat şi 2% contribuţia solicitantului.

"În acest an, în judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu se vor implementa sute de proiecte importante pentru dezvoltarea infrastructurii regionale, prin atragerea şi absorbţia fondurilor europene. Până la finalul anului 2019, la ADR Centru sunt depuse peste 2000 de cereri de finanţare, care au o valoare totală de peste 2,5 miliarde euro şi solicită spre finanţare nerambursabilă circa 2 miliarde euro.

În acest moment, avem aproape 700 de proiecte contractate, a căror valoare totală a depăşit un miliard euro, pentru a susţine dezvoltarea Regiunii Centru. O dezvoltare echilibrată înseamnă şi o mare atenţie acordată comunităţilor sărace, de aceea am organizat acest eveniment, pentru a atrage atenţia mediului public asupra faptului că începe procesul de depunere a cererilor de finanţare şi, în următoarele şase luni, considerăm că toate cele 23 de unităţi administrativ-teritoriale eligibile îşi vor pregăti documentaţiile necesare", a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii: nivel economic sub pragul sărăciei, şomaj, nivel de educaţie scăzut, dizabilitate, boli cronice, boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative, graviditate, vârsta a treia, vârstă sub 18 ani, fac parte din familii monoparentale, risc de excluziune social, alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunităţii.

Detalii privind condiţiile de eligibilitate şi activităţile ce pot fi finanţate prin acest apel de proiecte se regăsesc în Ghidul specific al solicitantului, publicat pe pagina www.regio-adrcentru.ro, Secţiunea Prezentare REGIO 2014-2020/ Axa Prioritară 8, iar materialele susţinute de echipa ADR Centru sunt postate pe acelaşi web-site, în Secţiunea Evenimente.

 

Tag-uri Nume: