Publicat: 2 August, 2018 - 12:37

În data de 22 martie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de aprobare a "Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/4 Vest si Sud Muntenia, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale." - Apel pentru regiunile Vest si Sud Muntenia.

Ca urmare a solicitărilor primite din partea ADR-urilor Vest si Sud Muntenia, a fost analizată oportunitatea prelungirii perioadei de depunere a proiectelor, iar prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 5419, din 1 august 2018, s-a aprobat prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/4 Vest si Sud Muntenia, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale." - Apel pentru regiunile Vest si Sud Muntenia - până pe 02 octombrie 2018.