Publicat: 10 Ianuarie, 2018 - 18:52
Share

Derularea lucrărilor de întreținere/curățenie a biefurilor din zona pasajului Unirea, precum și a lucrărilor de decolmatare ale sifoanelor de sub traversare, din zona Unirii, continuă.
Activități desfășurate:
-    au fost instalate batardourile(plăci) în subteran, în amonte, sub zona podului Unirea/parc Unirea;
-    s-a pompat apa din sifoane și s-a pregătit zona de instalare a unui batardou de circa 700 m în zona Mărășești;
-    cu sprijinul S.C. Apanova București S.A. s-a pus în funcțiune o instalație autospecială aspirator în vederea curățirii sifoanelor care, în urma inspecțiilor realizate, s-a constatat că au fost colmatate cu circa 30% - 35% cu peturi și alte obiecte de menaj aruncate în zona biefurilor Unirea - Mărășești.
În cadrul activităților desfășurate sunt implicate Formațiile de Intervenție Rapidă ale Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea, SGA Ilfov București și SGA Girgiu, precum și diferite utilaje pentru lucrările specifice din această zonă.
Soluția impusă de factorii de decizie, în anii 1985 – 1987, la realizarea obiectivului de investiție „Amenajarea complexă a râului Dâmbovița în Municipiul București”, când în secțiunea Piața Unirii, râul Dâmbovița, a fost sifonat pe sub pasajul rutier Unirii și peste magistrala de metrou nr. II, a condus la reducerea severă a capacității de transport a albiei, din cauza faptului că în teren, din lipsa de spațiu nu au putut fi realizate decât 4 din cele 6 galerii de sifonare câte ar fi fost minim necesare.
În condițiile în care capacitatea de transport a albiei, în această secțiune, a scăzut continuu atât din cauza unor fenomene naturale (acumulare mâl și scoici) care măresc rugozitatea, dar mai ales pentru că în această zonă se aglomerează mâlul și toate deșeurile care nu pot fi colectate din barcă de personalul de exploatare, există pericolul de înfundare ceea ce ar putea determina pagube greu de estimat pentru construcțiile subterane riverane, a fost prevăzută realizarea acestei operațiuni de decolmatare a casetelor sifonării, astfel încât să asigurăm funcționarea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice.
Drept urmare, lucrările desfășurate sub planșeul din zona Unirii necesită un efort important întrucât din cauza înălțimii planșeului, activitățile nu se pot desfășura mecanizat ci doar manual cu echipele de  intervenție.
Estimăm că vom colecta o cantitate de gunoaie și peturi de circa 800 – 1000 mc.
În funcție de evoluția evenimentelor, vom reveni cu informații suplimentare. 

Tag-uri Nume: