Publicat: 4 Aprilie, 2017 - 18:54
Share

În data de 3 aprilie 2017, ora 12:00, S.C. CUPRUMIN S.A. a informat că s-a produs o avariere la sistemul vechi de evacuare din Iazul de decantare Valea Șesei.
Reprezentanţii CUPRUMIN au intervenit imediat pentru stoparea evacuării sterilului în pârâul Valea Sesei, steril care a ajuns şi în râul Arieş. 
În urma acestei intervenţii, debitul de steril evacuat a scăzut, iar la ora 15:40 Administrația Bazinală de Apă Mureș a fost anunţată telefonic că s-a stopat evacuarea.
În prezent, iazul de decantare Valea Şesei are Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă, cu valabilitate până la data de 23 decembrie 2018, emisă de CONSIB Bucureşti.
Din punct de vedere al gospodăririi apelor, unitatea are Program de Etapizare, valabil până în luna decembrie 2018 (pentru execuţia unor lucrări de încadrare a efluentului iazului în H.G.188/2002 – NTPA 001 şi de stabilizare a haldelor de steril existente în amonte de iaz), unitatea aflându-se în procedură de reautorizare.

În urma deplăsarii pe teren, specialiștii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureș au prelevat probe de apă, atât din pârâul Valea Șesei (în secțiunea de monitorizare evacuare iaz), cât și din râul Arieș, amonte și aval de confluența cu pârâul Valea Șesei.
S-a constatat că era stopată debușarea de steril din iaz.
Pe suprafata plajei de steril din iaz, la o distanță de cca 500 m de baraj, s-a constatat o mișcare de afundare a nămolului, în zona în care se presupune existența fostei sonde inverse dezafectate în anul 1988. 
Din declarația beneficiarului, suprafața de teren prin care s-a produs debușarea sterilului este de cca 4-5 mp, aspect care nu a mai putut fi văzut de reprezentanții A.B.A. Mureș la sosirea pe amplasament. S-a apreciat că volumul de steril evacuat este de cca 6.000  mc în cca 3 ore și 40 minute.
Specialiștii din cadrul A.N.”Apele Române” prin A.B.A. Mures au dispus creșterea debitului evacuat din acumularea Mihoiești pentru a asigura debitul de diluție în râul Arieș. Totodată, a fost înștiințat ISU și, prin aceștia s-a comunicat la primăriile din aval (de pe valea Arieșului) situația existentă, pentru a se lua măsuri ca apa râului să nu fie consumată de populație și animale.
În perioada imediat următoare, S.C. CUPRUMIN S.A. va monitoriza permanent zona aval baraj, unde s-a produs evenimentul, până la găsirea unei soluții finale, dar și pentru curățarea zonei afectate.
Nu există mortalitate piscicolă pe râul Arieș.

În funcție de evoluția fenomenelor, vom reveni cu informații suplimentare.