Publicat: 3 Mai, 2018 - 09:12
Share

Finanţare dedicată sectorului pescăresc din teritoriul ITI: 1,7 milioane de euro pentru investiţii productive în acvacultură şi înfiinţarea adăposturilor pescăreşti

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 a anunţat lansarea a două apeluri de proiecte pentru dezvoltarea sectorului pescăresc din teritoriul ITI Delta Dunării.

Pe cele două linii de finanţare sunt puşi la dispoziţia potenţialilor beneficiari 1.700.000 de euro.

Astfel, pentru Măsura I.23, cu o alocare financiară pentru ITI de 800.000 de euro vor fi sprijinite proiecte privind: Modernizarea infrastructurii specifice activităţii de pescuit comercial - porturi şi puncte de debarcare; Înfiinţarea sau modernizarea adăposturilor pescăreşti.

Pot beneficia de sprijin financiar organisme de drept public, pescari sau organizaţii de pescari sau asociaţii de pescari, ONG în parteneriat cu organizaţii de pescari sau cu asociaţii de pescari, organizaţii de producători, asociaţii de organizaţii de producători sau organizaţii interprofesionale, alte tipuri de beneficiari privaţi care au activităţi în domeniul pescuitului.

Pentru Măsura II.3 - Investiţii productive în acvacultură cu o alocare financiară pentru ITI de 900.000 euro vor fi sprijinite proiecte care conduc la o reducere substanţială a impactului întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra consumului şi calităţii apei.

Pot beneficia de sprijin financiar întreprinderile cu activitate economică din domeniul acvaculturii.

Data de la care pot fi depuse cereri de finanţare: 27.04.2018, ora 14:00.

Data şi ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanţare: 26.06.2018, ora 14:00.

Condiţiile de accesare a finanţărilor sunt detaliate în ghidurile specifice disponibile pe http://www.itideltadunarii.com/.

Strategia Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 îşi propune în principal creşterea producţiei în acvacultură şi procesare. De asemenea, îşi propune creşterea profitabilităţii operatorilor, conservarea biodiversităţii şi protecţia mediului, menţinerea şi crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescăreşti.