10 august 2022

APIA a demarat autorizarea la plată a Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) aferente Campaniei 2020

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștinţa opiniei publice că astăzi, 19 aprilie 2021, a demarat autorizarea la plată Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT-uri)sector vegetal și zootehnicaferente Campaniei 2020.

În conformitate cu HG nr. 434/2021 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020 și HG nr. 453/2021 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, speciile ovine și caprine pentru anul de cerere 2020, Agenţia a stabilit cuantumurile prezentate în tabelele de mai jos:

VEGETAL

Schema Suprafaţă determinată (ha) Plafoane HG

mii euro

Cuantum euro/ha
ANT1 (Culturi în teren arabil) 7.103.751,85 42.527,430 5,9866
ANT3 (Cânepă pentru fibră) 489,07 2,742 5,6065
ANT4 (Tutun) 818,17 646,827 790,5778
ANT5 (Hamei) 230,99 41,879 181,3022
ANT6 (Sfeclă de zahăr) 23.495,42 755,567 32,1580

ZOOTEHNIC

Schema Nr. animale/

tone de lapte

Plafone HG

mii euro

 

Cuantum euro/to/cap

ANTZ 7 Schema decuplată de producţie în sectorul lapte, specia bovine 1.056.496,50 445,128 0,4213
ANTZ 8 Schema decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine 1.269.541 1.313,137 1,0343
ANTZ 9 Schema decuplată de producţie în sectorul zootehnic, specia ovine/caprine  

8.635.471

19.475,763  

2,2553

Plăţile se fac în lei, la cursul valutar de 4,8725 lei pentru un euro, valoare stabilită de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 01 octombrie 2020.