29 septembrie 2022

APIA a plătit peste 321,9 milioane lei pentru sectoarele bovin, suin şi avicol

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a efectuat plăţile aferente schemelor de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovin, suin şi avicol, pentru anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 51/21.04.2022.
Suma totală autorizată la plată este de 321.999.557,95 lei, din care:
sectorul bovin – 170.113.260,54 lei pentru un număr de 92.097 beneficiari;
sectorul suin – 97.034.030,83 lei pentru un număr de 239 beneficiari;
sectorul avicol – 54.852.266,58 lei pentru un număr de 309 beneficiari.

Cuantumurile stabilite pentru fiecare sector sunt următoarele:
bovine – 126,83 lei/cap de animal;
suine
– pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare, echivalent UVM – 49,441 lei/UVM;
– pentru efectivele de suine, echivalent UVM -170,63 lei/UVM;
avicol – pentru efectivele de păsări şi capacităţi de producţie a staţiilor de incubaţie, echivalent UVM – 50,48 lei/UVM.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr.51/2022, respectiv 4,9441 lei/euro.

Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

APIA, mereu alături de fermieri!

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Sursa foto Ministerul Agriculturii