Publicat: 12 Iulie, 2019 - 13:08
Share

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor că se află în plină campanie de efectuare a controlului la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate în acest scop, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.

Controalele pe teren sunt realizate atât de către APIA, cât şi de către alte instituţii, conform competenţelor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare şi în conformitate cu acordurile de delegare încheiate cu APIA.

Astfel, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind: siguranţa alimentară (SMR 4, SMR 5), identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6 - 8), bolile animalelor (SMR 9), dar şi bunăstarea animalelor (SMR 11-13).

Autoritatea Naţională Fitosanitară efectuează controlul şi supracontrolul cerinţei legale în materie de gestionare SMR 10 'Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor'.

Agenţia Naţională pentru Zootehnie verifică respectarea condiţiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pentru solicitanţii ajutoarelor naţionale tranzitorii pentru speciile ovine şi caprine şi a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri, derulate prin APIA.

Conform Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 69/ 2019, controlul pe teren se efectueză în perioada 1 iulie - 1 octombrie 2019. 

Fermierii sunt rugaţi să sprijine, ca în fiecare an, inspectorii pe teren pentru ca această activitate să se desfăşoare în cele mai bune condiţii şi în termenul propus. 

Reamintim că efectuarea controlului pe teren reprezintă o cerinţă obligatorie impusă de legislaţia comunitară şi o etapă premergătoare efectuării plăţii.