Publicat: 12 Aprilie, 2017 - 12:42
Share

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Mureș informează că începând de astăzi, 12 aprilie, efectuează plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, aferent cantităților achiziționate în trimestrul IV al anului 2016.

Valoarea totală a ajutorului de stat, aprobată la plată pentru cei 202 beneficiari de pe raza județului Mureș este în sumă de de 1.353.319 lei, iar  valoarea efectivă a ajutorului este de 1,795 lei/ litru.  Sumele astfel plătite se vor regăsi la dispoziția beneficiarilor până la sfârșitul acestei săptămâni.

De asemenea, anunțăm cei 456 de potențiali beneficiari care au acord prealabil încheiat pentru anul 2017, că până la data de 02.05.2017 inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 ianuarie — 31 martie 2017 (trim. I al anului 2017).

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în trimestrul respectiv, precum și documentele prevăzute de Ordinul MADR  nr. 1727/ 2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

În perioada 2017 — 2020, diferența dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII 'Accize și alte taxe speciale' din Legea nr. 227/ 2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) — (4) din același act normativ, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor destat subformă de rambursare.

Valoarea accizei pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/ litru.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:

situația centralizatoare a cantităților de motorină achiziționate și utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicit acordarea ajutorului de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;

documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

copie a documentelor de identitate și/ sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare;

adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare;

adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:

situația centralizatoare a cantităților de motorină achiziționate și utilizate aferent  perioadei pentru care solicit acordarea ajutorului de stat prin rambursare;

copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

situația privind calculul efectivului rulat/ efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10;

copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

copie a documentelor de identitate și/ sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Pentru sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:

situația centralizatoare a cantităților de motorină achiziționate, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;

copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din ordin;

copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;

situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

copie a documentelor de identitate și/ sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/ reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/ reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.