30 septembrie 2022

APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Campaniei 2021

Selective focus on stack of LEI romanian money. Lei banknotes isolated.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte că începând cu data de 15.03.2021 a început eliberarea de adeverinţe pentru beneficiarii următoarelor scheme şi măsuri implementate de Agenţie în cadrul Campaniei 2021, astfel:

Schemele de plăţi directe:
– schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS),
– plata redistributivă,
– plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (plata pentru înverzire).

Măsurile de mediu şi climă:
– Măsura 10 – Agromediu şi climă,
– Măsura 11 – Agricultură ecologică,
– Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale).

Prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia:
– suprafaţa determinată la plată pentru schemele de plată care fac obiectul convenţiei,
– că s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, sau datele au fost preluate din informaţiile existente în cererea închisă în aplicaţia IPA online şi înregistrată în IACS, după caz, asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenţiei
– că beneficiarul, la data emiterii Adeverinţei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Reamintim fermierilor că potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.703/2013 pentru aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiar-bancare şi nebancare şi APIA, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate de instituţia noastră în baza adeverinţelor eliberate, dobânda aferentă acordării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.

În ce priveşte comisioanele practicate de instituţiile finanţatoare, APIA atrage atenţia fermierilor care doresc să acceseze credite pentru finanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităţilor curente, să analizeze cu atenţie sporită soluţiile de finanţare propuse de instituţiile financiar-bancare şi nebancare în ceea ce priveşte costul acestora, astfel încât să aleagă modalităţile de finanţare care răspund cel mai bine necesităţilor proprii.

Adeverinţele pot fi solicitate la APIA prin mijloace electronice. Cererea de eliberare a adeverinţei poate fi accesată la adresa: Convenţii privind finanţarea capitalului de lucru pentru beneficiarii schemelor de plată gestionate în cadrul Campaniei 2021 (schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi măsurile de mediu şi climă) (apia.org.ro)

Toate convenţiile încheiate între APIA, instituţiile bancare şi nebancare şi Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR)/ Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) vor fi postate pe site-ul instituţiei, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-metodologie-monitorizare-raportare-si-relatii-institutionale.
Până la această dată APIA a eliberat un număr de 325 de adeverinţe pentru schemele de plăţi directe şi 292 de adeverinţe pentru măsurile de mediu şi climă.