Publicat: 3 Decembrie, 2015 - 14:29
Share

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 215 — Plăți privind bunăstarea animalelor — pachet b — păsări, sesiunea II de depunere — anul II de angajament și sesiunea I de depunere — anul IV de angajament, care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente de la Băncile care au încheiat Convenții cu Agenția.

Potrivit convențiilor încheiate, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera adeverințe astfel:

Pentru sesiunea II de depunere — anul II de angajament, prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus în perioada 01 — 30 iunie 2015 cerere de plată pentru măsura specificată. Suma înscrisă în adeverință reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată;

Pentru sesiunea I de depunere — anul IV de angajament prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus în  perioada  16 octombrie — 15 noiembrie 2015 cerere de plată pentru măsura specificată. Suma înscrisă în adeverință reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia Convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN — SA și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenție.

Toate convențiile încheiate între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Bancă și Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro .

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI COMUNICARE