Publicat: 18 Octombrie, 2012 - 17:00
Share

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la specia bovine, respectiv ovine/caprine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, pâna la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.

Până la această dată, Agenţia a încheiat convenţii cu CEC Bank SA, Banca Comercială Română, BRD Groupe Societe Generale, OTP Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Procredit Bank, Creditcoop, Intesa Sanpaolo România, Bancpost, Piraeus Bank, Garanti Bank, Banca Carpatica, UnicreditTiriac Bank în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 976/201 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sector zootehnic pentru specia ovine/caprine, Hotărârii Guvernului nr. 978/2012 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sector zootehnic pentru specia bovine în anul 2012 şi OMADR nr.230/2012 pentru modificarea art. 2 din OMADR nr. 214/2012 pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la speciile bovine şi ovine/caprine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o Adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă:

a) că Beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC sectorul zootehnic la specia bovine şi/sau ovine/caprine, pentru anul 2012;

b) că s-au efectuat controalele şi verificările administrative asupra Cererii de solicitare a plăţii naţionale complementare sector zootehnic, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare;

c) numărul de animale eligibile pentru prima pe exploataţie, respectiv prima pe cap de animal;

d) că Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii Adeverinţei şi ca Beneficiarul îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite in cadrul PNDC sectorul zootehnic la specia bovine si/sau ovine/caprine, in conformitate cu legislatia in vigoare;

Valoarea creditului este de până la 90% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei.

Fondul de Garantare a Creditului Rural – FGCR IFN S.A. şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii garantează 80% din valoarea creditelor acordate de Bancă.

Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă (creditoare), pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale.

Opţiunea de a solicita creditul aparţine integral fermierului.

Cuantumul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la specia ovine/caprine este de 40,8 lei/cap animal, iar la specia bovine este de 500 lei/cap animal.