Publicat: 15 Iulie, 2016 - 07:31

1) Comete şi meteoriţi care ne lovesc planeta: “Şi stelele au căzut din cer spre pământ. Şi cerul s-a strâns (…) Şi împăraţii pământului s-au ascuns în stâncile munţilor.” – Apocalipsa lui Ioan (6, 13-15);

2) Epidemii mortale care ar putea omorî milioane de oameni: “Şi când m-am uitat, mi s-a arătat un cal gălbui. Iar cel ce stătea pe el era Moartea.” – Apocalipsa lui Ioan (6, 7-8);

3) Cutremure devastatoare: “Şi am privit când s-a deschis cel de-al şaselea sigiliu şi pământul s-a cutremurat puternic.“ – Apocalipsa lui Ioan (6, 12);

4) Raze gamma letale, ca urmare a exploziei unei supernove: “Când Mielul a rupt cel de-aş şaselea sigiliu, m-am uitat şi Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr” – Apocalipsa lui Ioan (6, 12);

5) Erupţiile distrugătoare ale unor super-vulcani: “A trâmbiţat, apoi, al doilea înger, şi ca un munte mare arzând în flăcări s-a prăbuşit în mare” – Apocalipsa lui Ioan (8, 8);

6) O “epidemie” mortală de maree roşie: “Cel de-al doilea înger a vărsat potirul lui în mare. Şi marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare.” – Apocalipsa lui Ioan (16, 3);

7) Arşiţa apocaliptică datorită radiaţiei solare: “Şi cel de-al patrulea înger şi-a vărsat pocalul său peste Soare, iar oamenii au fost dogoriţi c-o arşiţă mare” – Apocalipsa lui Ioan (16, 8-8).