Publicat: 27 August, 2019 - 13:38
Share

Elaborarea proiectului de hotărâre a AEP pentru aprobarea normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal

Autoritatea Electorală Permanentă informează că a elaborat şi a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente privind aprobarea normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Prin proiectul de hotărâre se propune a fi reglemenate, în principal, următoarele:
- funcţionalităţile SIMPV;
- procedura de urmat în cazul disfuncţionalităţii SIMPV;
- condiţiile de înregistrare video-audio neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor;
- selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Totodată, se stabilesc evidenţele pe baza cărora se constituie SIMPV, se propune reglementarea elementelor principale ale SIMPV, se propun activităţile ce trebuie realizate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru dezvoltarea şi implementarea SIMPV, precum şi elaborarea de către Direcţia generală sistemul informaţional electoral naţional din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a procedurilor şi instrucţiunilor privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea SIMPV.

În acelaşi timp, sunt prevăzute condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să fie operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, procedura de depunere a cererilor, evaluarea şi desemnarea operatorilor, modalitatea de acces a acestora în interfaţa ADV, măsurile care trebuie întreprinse de operatori în preziua votării şi în ziua/zilele votării şi atribuţiile operatorilor de calculator, inclusiv cele privind înregistrarea video-audio neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor.

Proiectul de hotărâre reglementează şi mesajele care vor fi returnate de SIMPV, în mod distinct, pentru alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale. De asemenea, sunt stabilite operaţiunile care trebuie îndeplinite în cazul disfuncţionalităţii SIMPV.

Proiectul de hotărâre a fost publicat la data de 26.08.2019 pe site-ul www.roaep.ro la secţiunea Legislaţie electorală - Transparenţă decizională şi poate fi consultat accesând următorul link: http://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala/
Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], până la data de 02.09.2019.

Tag-uri Institutii: